„Rada pre vysielanie a retransmisiu  svojím rozhodnutím zo dňa 9. novembra 2010 odňala licenciu spoločnosti Televízna spoločnosť BBSK z dôvodu uskutočnenia prevodu podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou na vysielanie televíznej programovej služby alebo podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na vysielanie televíznej programovej služby v čase do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady o udelení licencie bez predchádzajúceho súhlasu Rady,“ píše sa v tlačovom vyhlásení RVR.

foto: il. web

Ako dnes portál BBonline.sk informoval riaditeľ kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu – Ľuboš Kukliš, Televízna spoločnosť BBSK, a. s., sa môže proti rozhodnutiu rady do pätnástich dní od doručenia odvolať. „V prípade, že sa do pätnástich dní od doručenia neodvolajú, licencia stráca svoju platnosť a musia okamžite ukončiť vysielanie,“ zhrnul možnosti vedenia krajskej TV 13 Kukliš, ktorý ďalej vysvetlil situáciu okolo župnej televízie: „Stále prebiehajú správne konania, ale v prvom rade došlo k navýšeniu základného imania a prevodu rozhodovacích práv bez súhlasu rady, čo je v priamom rozpore so zákonom. Ten ukladá, že takéto zmeny musí vysielateľovi, v období do dvoch rokov od udelenia licencie, RVR odsúhlasiť. Rada tak nemala na výber a postupovala v rámci zákona. Rozhodnutie rady je konečné, i keď je možné, že zástupcovia Televíznej spoločnosti BBSK ešte v odvolaní uspejú,“ dodal Kukliš s tým, že skutková podstata porušenia zákona bola v tomto prípade jednoznačne naplnená.

Televízia Banskobystrického samosprávneho kraja, s nápadom ktorej prišiel ešte bývalý predseda kraja Milan Murgaš, vznikla pod názvom TV 13 v roku 2008. Presne 24. septembra, po dlhšie trvajúcom skúšobnom vysielaní, definitívne nahradila najstaršiu slovenskú regionálnu televíziu RTV Banská Bystrica a začala vysielať na jej a neskôr aj ďalších frekvenciách. Už štart sprevádzali legislatívne naťahovačky s Radou pre vysielanie a retransmisiu, čím sa niekoľkokrát posunul oficiálny štart vysielania novej televízie.

Spočiatku ju financoval výhradne samosprávny kraj, neskôr do nej vstúpil súkromný investor spoločnosť RTS, spol. s r. o., ktorá predtým vyrábala program pre RTV. Krajská televízia si od tejto spoločnosti dovtedy prenajímala technické zariadenia, ako aj niektoré služby. Jej vstupom do akciovky Televízna spoločnosť BBSK, a. s., sa to zmenilo. Navyše sa RTS zaviazalo zvýšiť základné imanie spoločnosti. A práve to sa zrejme stane televízii osudným.

Dodajme, že krajskú televíziu môžu sledovať diváci na území okresov Banská Bystrica, Zvolen, Rimavská Sobota, Lučenec  a aj v Krupine, Žarnovici a Žiari nad Hronom.

Zánik TV 13 môže v tomto prípade hrať do kariet ďalšej lokálnej – Televízii Hronka, ktorá len pred niekoľkými týždňami nahradila dlhoročnú televíziu Banskej Bystrice a Zvolena – AZTV. Spoločnosť Hronka Production totiž, okrem pôvodného šírenia AZTV v káblových rozvodoch, disponuje už aj licenciou na digitálne vysielanie.

Čítajte aj:
30.09.2010 – TV 13 brala od sociálnych podnikov desaťtisíce eur