Chátrajúca vila na Lazovnej ulici 43 v Banskej Bystrici nie je využívaná od roku 2006. Budova a priľahlý areál je v majetku BBSK. Krajskí poslanci tento týždeň schválili realizáciu projektu, ktorý počíta s čiastočnou dotáciou kraja, ale aj komerčným financovaním rekonštrukcie.

BBSK v súčasnosti využíva pre jednotlivé svoje oddelenia a súčasti viacero priestorov v Banskej Bystrici, v ktorých platí často komerčný prenájom. „Vzniknú nové kancelárske priestory pre BBSK, čo umožní znížiť náklady na nájom kancelárskych priestorov, ktoré sú prenajímané od komerčných subjektov. Zároveň vzniknú nové parkovacie plochy pre 29 osobných motorových vozidiel, s možnosťou ich rozšírenia,“ píše sa v zámere, ktorí schválili krajskí poslanci. Zámer však nevylučuje ani komerčný nájom časti priestorov súkromným subjektom.

Poslanci BBSK zatiaľ na projekt vyčlenili prvých 250-tisíc eur. Na budúci rok sa počíta s rovnakou sumou z rozpočtových zdrojov kraja. Celkovo by si rekonštrukcia mala vyžiadať približne 1,9 milióna eur. Okrem prostriedkov BBSK a prostriedkov sociálneho podniku Rozvojové služby BBSK, s.r.o., ktorý bude objekt revitalizovať, má byť financovanie zabezpečené z bankového úveru.

„Takýto model pre revitalizáciu objektov BBSK je výborný, nakoľko sa nevynakladajú len tak bezhlavo finančné prostriedky z rozpočtu župy, ale staviame sa k tomu ako v podnikateľskom prostredí,“ uviedol poslanec BBSK za Banskú Bystricu Martin Turčan (nez.).

Revitalizácia na etapy

Projekt počíta s postupným priebehom prác. V prvej fáze, ktorá by mala stáť približne 826-tisíc eur, sa počíta s rekonštrukciou súčasnej zanedbanej budovy. Druhá etapa, ktorá by mala stáť podľa odhadu 935-tisíc eur, prinesie celkom novú prístavbu s ďalšími kancelárskymi priestormi. Výstavba parkovísk a ostatné terénne úpravy by mali z celkového rozpočtu zhltnúť približne 116-tisíc eur.

Objekt aj s pozemkami získala rozhodnutím poslancov do vlastníctva práve krajská spoločnosť – Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik.