Vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja chce zriadiť Inštitút regionálneho rozvoja, ktorý by sa venoval analytickej činnosti a projektovému plánovaniu v oblasti dopravy, cestovného ruchu a sociálnej ekonomiky. Mal by vyriešiť dlhodobé problémy v najzaostalejších regiónoch kraja.

Predseda BBSK Ján Lunter na tlačovej konferencii predstavil rozvojový plán Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na najbližších päť rokov. Riešiť by mal najväčšie problémy kraja, ktorými sú hlavne dopravná infraštruktúra a dlhodobá nezamestnanosť. Spolu s expertmi za jednotlivé oblasti načrtol hlavné priority.

„Keď naštartujeme ekonomickú aktivitu v našom kraji, všetky ostatné problémy sa nám budú riešiť jednoduchšie. Oblasti dopravy, cestovného ruchu a riešenia dlhodobej nezamestnanosti sú preto strategickými príležitosťami pre náš kraj. Budem preto presadzovať, aby kraj každoročne v rozpočte vyčlenil 1% rozpočtu na tieto aktivity,“ povedal Ján Lunter.

Podľa poslanca zastupiteľstva BBSK Ondreja Luntera by mal analytickú činnosť a projektové plánovanie zastrešiť Inštitút regionálneho rozvoja a jeho expertný tím. Ten by mal kooperovať s Úradom vlády a prostredníctvom jednotlivých projektov akumulovať mimorozpočtové prostriedky. „S podobným inštitútom majú veľmi dobré skúsenosti v Prešovskom samosprávnom kraji. Verím, že pre rozvojovú agendu kraja nájdeme v zastupiteľstve programovú zhodu naprieč celým politickým spektrom,“ povedal Ondrej Lunter.

Vedenie BBSK vytvára plán rozvoja v spolupráci s viacerými špecialistami na jednotlivé oblasti.

Expert na dopravu Tomáš Mišovič z Iniciatívy stredné Slovensko predstavil plány na dobudovanie dopravnej infraštruktúry v kraji a ich prioritizáciu na základe významu jednotlivých dopravných koridorov. Za oblasť cestovného ruchu vystúpila členka expertného tímu Splnomocnenca vlády SR pre najmenej rozvinuté regióny Iveta Ňiňajová. Zdôraznila potrebu budovania značky konkrétnych produktových línií v kraji a naznačila možnosť využitia krajských sociálnych podnikov na dobudovanie turistických chodníkov a národných kultúrnych pamiatok.

„Banskobystrický samosprávny kraj by sa mal stať lídrom v sociálnej oblasti,“ povedal Ján Baláž z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Do konca roka by mal Inštitút regionálneho rozvoja rozbehnúť prvé tri pilotné projekty sociálnych podnikov, ktoré by dali príležitosť dlhodobo nezamestnaným. Následne by mali vzniknúť ďalšie v spolupráci so starostami obcí v kraji.