V priestoroch Thurzovho domu pre verejnosť otvorili počas štvrtka 4. novembra predajnú výstavu insitného umenia z Kovačice pod názvom Z vrchov do nížin. Viac ako desiatka pozvaných hostí tak mohla ako prvá obdivovať rozsiahlu zbierku kovačickej insity a využiť príležitosť na kúpu viac ako 50 jedinečných obrazov, ako aj upomienkových predmetov. 

Stredoslovenské múzeum po dvoch rokoch verejnosti opäť ponúka možnosť obdivovať jedinečné kultúrne dedičstvo Slovákov žijúcich v srbskej Kovačici. Robí tak prostredníctvom novootvorenej výstavy Z vrchov do nížin, nad ktorou prevzal záštitu veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku jeho excelencia Momčilo Babić, ako aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter.

„Samotná výstava Z vrchov do nížin, ako aj pozitívna odozva zo strany verejnosti hneď po jej sprístupnení dokazuje, že si insitné umenie zaslúžene získava čoraz väčšiu pozornosť tak na Slovensku, ako aj vo svete. Podčiarkujú to aj včerajšie príhovory, počas ktorých viackrát odznelo želanie, aby sa našim rodákom žijúcim v Kovačici podarilo dosiahnuť to, o čo sa snažia už dva roky, a teda, aby sa ich insitná tvorba dostala do zoznamu UNESCO. Veríme, že ich od toho delí už iba malý krok. Ako spoluorganizátori výstavy tiež vnímame tieto vyjadrenia ako dôkaz toho, že insita má na Slovensku svoje miesto a môžeme byť právom hrdí na našich krajanov“, upresnil riaditeľ Stredoslovenského múzea Marcel Pecník.

Farebnosť či detská úprimnosť, s ktorou kovačickí maliari zachytávajú každodenný život, patria medzi výnimočné a špecifické črty ich tvorby. Stávajú sa tak lákadlom pre mnohých zberateľov, ale aj príležitostných kupcov. Okrem obrazov sa však na výstave Z vrchov do nížin môžu návštevníci tešiť aj na rôzne upomienkové predmety.

„Na výstave majú naši návštevníci možnosť obdivovať viac ako 50 výnimočných obrazov od svetoznámych insitných maliarov. Ponúkame však aj rôzne upomienkové predmety, ktoré si od nás môžu za symbolickú cenu odniesť ako malý suvenír. Okrem magnetiek či miniatúr je to tiež kalendár z Kovačice na rok 2022, v ktorom sa nachádza reprodukcia dvanástich obrazov kovačických maliarov. Pre každý z týchto upomienkových predmetov je charakteristické, že ponúkajú kúsok z insitného umenia“, dopĺňa vedúca prezentačného oddelenia Ivana Žačoková.

Návštevníci Thurzovho domu majú možnosť obdivovať insitné umenie z Kovačice až do 24. novembra.