Ekonomická fakulta UMB s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Stredné Slovensko organizujú pod záštitou primátora Banskej Bystrice medzinárodnú konferenciu na tému Súčasné tendencie v riadení a marketingu európskych destinácií, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 29. septembra v Cikkerovej sieni.

ekonomicka fakulta umbCieľom konferencie je prezentovať nové myšlienky, súčasné trendy a príklady dobrej praxe v destinačnom manažmente a marketingu. Na konferencii vystúpia viacerí domáci aj zahraniční odborníci, napríklad Lívia Lukáčová (MZVaEZ SR), Jitka Zikmundová (Linz), Anna Vendrell (Costa Brava), Martin Šauer (Masarykova univerzita) Ivan Šulek (Košice) a iní, ktorí prednesú zaujímavé a inšpiratívne príspevky na témy marketingu a konkurencieschopnosti destinácií, značky krajiny a význame ocenenia „európske“ pre rozvoj cestovného ruchu.

Konferencia je určená odbornej verejnosti, vzdelávacím inštitúciám, manažérskym organizáciám cestovného ruchu a zástupcom samospráv. Konferencia je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ prostredníctvom dotačného programu v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky.