Už po 24. krát organizuje spoločnosť Úsmev ako dar prehliadku umeleckých talentov detí z detských domovov a náhradných rodín Najmilší koncert roka (NKR).

Celoslovenskému reprezentatívnemu kolu predchádzajú 4 regionálne kolá, v rámci ktorých sa predstavia nadané deti z jednotlivých krajov. Regionálna prehliadka pre stredné Slovensko (Banskobystrický a Žilinský kraj) sa uskutoční dňa 11. mája 2014 o 15.00 hod. v Ministry of fun, Na Troskách 25, Banská Bystrica.

NKR_BB_pozvanka_mailProgram bude pestrý. Počas nedeľného popoludnia tu deti predvedú svoj talent v oblasti spevu, tanca, hry na hudobnom nástroji a dramatickej tvorby. Po náročnom období skúšania konečne vystúpia na javisko a dokážu divákom, svojim priateľom, ale najmä samy sebe, že ak po niečom skutočne túžia a venujú tomu dostatok času a úsilia, môžu uspieť. Najlepšie individuálne a skupinové vystúpenia zaradí odborná porota do záverečnej celoslovenskej prehliadky, ktorá sa uskutoční 5. júna 2014 v Bratislave.

Na Najmilšom koncerte roka v Banskej Bystrici sa zúčastní približne 200 detí z detských domovov, krízových a náhradných rodín z Banskobystrického a Žilinského kraja.

Koncertom budú prítomných sprevádzať moderátori Veronika Fekiačová a Rastislav Zelina. Nádejných mladých umelcov prídu podporiť aj tanečníci z tanečnej skupiny BREAKFANS, aby svojím vystúpením obohatili program a utvrdili deti v tom, že robiť umenie má zmysel.

„Všetci potrebujeme skúšať nové veci a mať príležitosť sa v nich osvedčiť. Aj o tom je Najmilší koncert roka. Deťom, ktoré veľa pozitívnych podnetov nedostali a pocit ocenenia nepoznajú takmer vôbec, sme vytvorili priestor, aby to mohli zažiť. Možno sa o túto skúsenosť budú môcť neskôr oprieť,“ hovorí Adriana Sisiková z Úsmevu ako dar, členka celoslovenskej poroty a realizačného štábu NKR.

Detstvo detí vyrastajúcich bez podpory vlastných rodičov je náročné. Aj ony chcú byť vypočuté, ocenené a prijaté. V tomto sa od svojich rovesníkov z rodín vôbec nelíšia. Pracovníci banskobystrickej pobočky Úsmevu sa preto rozhodli podporiť deti akciou Aj mne záleží na tvojom osude, do ktorej sa mohli zapojiť obyvatelia Banskej Bystrice a svojím podpisom v tvare srdiečka tak nechať deťom odkaz, že im nie sú ľahostajné.

„Zozbierané srdiečka predstavíme deťom na koncerte. Bude to pre nich správa, že na nich myslia aj ľudia, ktorých sa možno ich životné osudy bezprostredne nedotýkajú, ale ktorí dokážu byť voči nim vnímaví a otvorení. A to je dobré východisko pre to, aby ich naša spoločnosť dokázala jedného dňa bez predsudkov a s porozumením prijať,“ hovorí predsedníčka banskobystrickej pobočky Úsmev ako dar Lucia Sobotková.

Najmilší koncert roka sa už tradične teší veľkému záujmu zo strany detí, vychovávateľov i verejnosti. Pre všetkých je to príležitosť stretnúť sa, otvorene komunikovať a potešiť sa spoločným umeleckým zážitkom. Koncert je tiež formou poďakovania sa sponzorom, priateľom a podporovateľom.