Len veľmi málo občanov vie, kto ich zastupuje v Mestskom zastupiteľstve (MsZ), no ešte menej vie, koľko ich zastupiteľ za svoju prácu berie. BBonline.sk prináša podrobný pohľad na platy a odmeny mestských poslancov.

ilustračné foto: Braňo Račko

Podľa Zásad odmeňovania poslancov MsZ v Banskej Bystrici, ktoré sú dostupné na internetovej stránke mesta prináleží poslancom mesačná odmena za výkon funkcie vo výške 111,68 eur ( 15% priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok). Za každú účasť na zasadnutí potom dostáva 70 eur, v prípade slávnostného zasadnutia je to 50 eur.  Ak sa rokovania nezúčastní, alebo strávi na ňom menej ako 75% času, odmenu nedostane. MsZ sa schádza približne raz do mesiaca.

Honorovaná sú aj ďalšie funkcie, do ktorých sú poslanci delegovaní. Člen Mestskej rady (MsR) dostáva 50 eur za zasadnutie, maximálne však za dve účasti v mesiaci. V tomto roku sa MsR stretla dovedna 11-krát. Dôležitá časť práce poslancov prebieha v odborných komisiách, ktoré prerokovávajú materiály určené pre zastupiteľstvo. Pri MsZ ich funguje desať, predsedovia každej z nich dostávajú 50 eur za jedno stretnutie, delegovaní poslanci 35 eur. To, ako často sa komisie stretávajú, je rôzne. Kým Komisia pre financie a hospodárenie s majetkom mesta zasadla tento rok osemkrát, niektoré komisie iba tri, či štyri razy. Každý poslanec je automaticky členom výboru mestskej časti, za ktorú bol zvolený. Výbor sa stretáva maximálne raz za mesiac, predseda dostáva za jedno zasadnutie 25 eur, člen výboru 10.

Okrem toho bola časť poslancov zvolená do dozorných rád mestských podnikov. Výška odmien a frekvencia schádzania sa v každej spoločnosti líši. Napríklad v Bytovom podniku mesta Banská Bystrica sa schádzajú členovia dozornej rady maximálne 4-krát do roka a odmena je 66,40 eur. V MBB sú stretnutia spravidla každé dva mesiace, odmena pre člena DR za účasť na zasadnutí je 199,16 eur a v Mestských lesoch dosahuje výšku 99,59 eur.

Čo sa týka materiálneho zabezpečenia, poslanci dostali toto volebné obdobie notebooky, na rozdiel od vyššie postavených kolegov v NR SR však nemajú nárok na kancelárie, asistenta, či služobné mobily.

Samostatnou kapitolou je primátor mesta. Podľa zákona by mal dostávať mesačný plat vo výške 61 200 korún (2031 eur), zákon však zároveň umožňuje jeho navýšenie až o 100%. Poslanecká väčšina schválila na začiatku tohto volebného obdobia navýšenie o 40%, a tak mesačný plat primátora dosahuje 97 920 korún (3250 eur). Okrem toho môže MsZ schváliť pre primátora odmenu, stalo sa tak iba raz, keď za rok 2007 dostal Ivan Saktor prémie vo výške 370 000 korún (12 282 eur).