Informovať sa o sadzbách dane z nehnuteľnosti, zaplatiť daň za psa, či kontaktovať pracovníka stavebného úradu, to všetko budú môcť Banskobystričania v Klientskom centre mestského úradu v Banskej Bystrici v predĺžených úradných hodinách.

Od pondelka 17. januára 2011 bude klientske centrum otvorené denne od 7.30 h do 18.00 h. s výnimkou piatka, kedy bude k dispozícii do 15.00 h. V takomto režime bude centrum prvého kontaktu fungovať do konca februára. Ak štatistika ukáže, že ľudia predĺženie úradných hodín privítali, zavedieme systém natrvalo“, konštatuje prednosta Mestského úradu v Banskej Bystrici Miroslav Rybár.

Klientske centrum v priestoroch Mestského úradu v Banskej Bystrici otvorili 4. februára 2008. Úradné hodiny boli doteraz od 7.30 h (denne), pričom v utorok a vo štvrtok bolo centrum k dispozícii do 16.00 h, v pondelok a v stredu do 17.00 h a v piatok ste v Klientskom centre MsÚ na ulici Československej armády 26 vybavili agendu do 15.00 h.