V akademickom roku 2017/2018 Katedra telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela (KTVŠ FF UMB) v Banskej Bystrici oslavuje 60. rokov svojej existencie.

V roku 1957 ju založili Jaroslav Starší spolu s Vierou Vidovou a Jozefom Klempom ešte pod názvom Katedra telesnej výchovy, ktorej činnosť bola zameraná na zabezpečovanie všeobecnej telesnej výchovy pre študentov. Za 60 rokov existencie tejto katedry úspešne ukončilo štúdium 6150 učiteľov telesnej výchovy, trénerov a telovýchovných pracovníkov a 74 absolventov doktorandského štúdia. Môže sa pochváliť aj absolventmi, ktorí nás úspešne reprezentovali alebo ešte stále reprezentujú na olympiádach, či už Elenou Kaliskou, Denisom Myšákom, alebo Pavlom Hurajtom. Absolventmi sú aj viacerí úspešní tréneri, ktorých mená sa spájajú s ďalšími olympijskými víťazmi či majstrami sveta. Spomenúť možno napríklad trénera olympijského víťaza Jozefa Pribilinca – Juraja Benčíka,  trénera Mateja Tótha – Mateja Spišiaka, trénera majstra sveta Petra Sagana – Petra Zanického, ale aj trénerov Juraja Sanitru, Petra Mráza a ďalších.

Počas osláv, ktoré sa uskutočnia 23. novembra 2017 v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici, bude prebiehať aj beseda s olympionikmi a absolventmi KTVŠ FF UMB, ktorí prezradia nielen informácie o ich športových úspechoch, ale priblížia aj svoje spomienky na štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Počas slávnostného galavečera, na ktorom vystúpi aj majster sveta v cyklotriale Ján Kočiš či folklórny súbor UMB – Mladosť, budú odovzdané aj ocenenia KTVŠ FF UMB.

Za 60 rokov existencie sa KTVŠ FF UMB môže pochváliť nielen úspešnými absolventmi, ale aj bohatou ponukou študijných programov. „naša fakulta ako jediná na Slovensku ponúka študentom metodiku snowboardingu v bloku povinných predmetov, preto naši absolventi môžu ako jediní na Slovensku vykonávať prácu učiteľov snowboardingu na základných a stredných školách. Žiadna iná fakulta na Slovensku nepripravuje všetkých svojich študentov takýmto spôsobom,“ uviedol vedúci KTVŠ FF UMB Jiří Michal.

Zároveň dodal, že táto fakulta ako jediná fakulta na Slovensku ponúka svojím študentom možnosť jednopredmetového štúdia – učiteľstvo telesnej výchovy, ktoré absolventom umožňuje vyučovať telesnú výchovu od 1. ročníka základnej školy až po 4. ročník strednej školy. Študenti iných fakúlt, ktorí na Slovensku študujú odbor telesná výchova, totiž môžu vyučovať telesnú výchovu až od piateho ročníka základnej školy.