Iniciátori pripravili návrh deviatich opatrení, ktorých zavedenie má ozdraviť slovenské mestá a obce a zlepšiť ich kontrolu. Vyzvali kandidátov do volených funkcií, aby sa verejne zaviazali, že v prípade zvolenia budú usilovať o ich presadenie.

spravnikandidati
Zástupcovia mimovládnych organizácii odprezentovali novú kampaň. Foto: spravnikandidati.sk

Za kampaňou Správni kandidáti stojí zoskupenie neziskových organizácií a občianskych iniciatív vedené Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť SGI a portálom Odkazprestarostu.sk. Odborný tím kampane pripravil sériu konkrétnych deviatich opatrení, ktorých presadenie by malo prispieť k vyriešeniu chronických problémov samospráv. Medzi navrhované opatrenia patria efektívne nákupy, férové výberové konania na miesta v samospráve, spravodlivé prideľovanie bytov a miest v materských školách, mestské podniky otvorené kontrole, informovanie o hospodárení samosprávy, odpolitizovanie mestských novín, otvorená online komunikácia s občanmi, zapájanie občanov do rozhodovania samosprávy a informovanie o rozhodovaní samosprávy. Na stránkach Spravnikandidati.sk je tak možné zistiť, ktorí kandidáti sa pridali ku iniciatíve.

V Banskej Bystrici sa zatiaľ do kampane zapojili piati kandidáti z celkového počtu 15 kandidátov na post primátora a 225 kandidátov do Mestského zastupiteľstva.

V deň komunálnych volieb (15. novembra) bude zverejnený zoznam všetkých kandidátov, ktorí sa zaviazali presadiť navrhnuté opatrenia. Krátko po vyhlásení výsledkov volieb budú môcť občania zistiť, ktorí kandidáti boli zvolení. Rok po voľbách odborný tím kampane prinesie zhrnutie, ako sa zvoleným kandidátom a kandidátkam podarilo splniť záväzky a do akej miery ich politická činnosť podporovala alebo bránila obsahu a cieľom opatrení, ku ktorým sa prihlásili.