Quantcast

Spomienkové podujatie s kultúrnym programom pri príležitosti 71. výročia vypálenia obce Kalište, sa uskutoční v piatok 18. marca od 11.00 h v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.

KalisteObec Kalište sa nachádza v Nízkych Tatrách a je úplne izolovaná od okolitej civilizácie. Vybudovaná bola v 16. storočí ako uhliarska obec a jej obyvatelia vyrábali drevené uhlie. Oveľa známejší je však jej smutný osud z obdobia 2. svetovej vojny a Slovenského národného povstania.

Počas SNP sa vojaci, partizáni a rasovo či politicky prenasledovaní občania začali sťahovať do hôr a do horských osád, akou bolo aj Kalište. Kališťania im pomáhali, či už zásobami alebo poskytnutím strechy nad hlavou.

Do histórie obce sa však najviditeľnejšie zapísal 18. marec 1945 – deň, kedy bola obec vypálená nemeckými jednotkami po tom, čo partizáni opustili osadu, aby sa spojili s vojenskými jednotkami, ktoré oslobodzovali Slovensko. Mnohí ľudia boli zastrelení priamo na mieste, iní zaživa zhoreli v domoch, ktoré začali nacisti zapaľovať. Z osady sa stalo zhorenisko. Zo 42 domov ostalo len šesť a po oslobodení Slovenska Kalište zostalo jedinou obcou, v ktorej už nikdy nebol obnovený život.

Dnes je Kalište Národnou kultúrnou pamiatkou s pamätníkom venovaným obetiam marcovej tragédie, zachovanou kaplnkou a dvoma zrekonštruovanými domami, v ktorých je umiestnená expozícia Múzea SNP. Z ostatných domov zostali len základy. Súčasťou areálu je náučný chodník „Ako žili Kališťania“, zrekonštruované bunkre Partizánskej republiky či replika miliera symbolizujúca spôsob obživy obyvateľov z predvojnových čias. Na Kališti bol predstaviteľmi 105 slovenských obcí s podobným osudom vysadený „Sad života“. Vďaka nemu sa sem nielen symbolicky vrátil život, ale došlo aj k prepojeniu obcí, ktoré počas vojny postihol podobný krutý osud. Práve Kalište sa stalo symbolom týchto obcí. V Múzeu SNP si každoročne môžeme pripomenúť tragické marcové udalosti na Kališti z roku 1945.