Už je to desať rokov, čo deti z materských škôl prostredníctvom Dúhového kolotoča dokazujú, že aj v ich veku sa môže rozvíjať umelecký talent.

Oceneni_DK2016Desať najlepších prác z viac ako tisícky prihlásených bolo odmenených na otvorení výstavy 10. ročníka celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Dúhový kolotoč v stredu 15. júna v priestoroch banskobystrickej Radnice.

Aktuálny ročník je iný tým, že rozvoj výtvarnej tvorivosti v rámci Dúhového kolotoča sa stáva súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti v materských školách, o čom svedčí aj veľký počet zaslaných prác. Z 321 materských škôl z celého Slovenska sa do uzávierky (30. mája) prihlásilo rekordných 1317 prác.

„Dúhový kolotoč patrí medzi najkrajšie akcie, ktoré Metodicko-pedagogické centrum usporadúva. Som rada, že už desaťročie môžeme vďaka tejto milej akcii podporovať detskú fantáziu,“ uviedla generálna riaditeľka Metodicko-pedagogického centra(MPC) Danka Kapucianová. „Deti dokážu prostredníctvom farieb vyjadriť svoje pocity už v útlom veku. Naším zámerom preto je, aby sa do materských škôl dostávalo viac výtvarnej výchovy.“

Každý ročník súťaže Dúhový kolotoč je tematický. Téma okrúhleho desiateho ročníka bola My sme malí výtvarníci. Umelecké dielka malých výtvarníkov hodnotila odborná päťčlenná komisia vymenovaná ministrom školstva Petrom Plavčanom. Kritériami boli originalita detského výtvarného prejavu bez zásahu pedagóga, tvorivé spracovanie témy, spontánnosť výtvarného prejavu a zvládnutie výtvarnej techniky.

Predstavenie deti MS_DK2016Súčasťou vernisáže v stredu 15. júna bolo aj odovzdávanie cien v troch kategóriách. V prvej – deti materských škôl, bolo ocenených sedem detí z Bratislavy, Veľkého Zálužia, Banskej Štiavnice, Trenčína, Brusna, Banskej Bystrice a Slavošoviec. V kategórii deti materských škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami svojím talentom najviac presvedčila Kiara Krausz zo Základnej školy s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Hradná 7, Komárno. V tretej kategórii – skupinová práca detí, porota ocenila deti z Materskej školy, Boženy Němcovej, z Brezna.

Samostatnou kategóriou sú už tradične špeciálne ceny, ktoré udeľujú primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko a riaditeľka Regionálneho pracoviska MPC Banská Bystrica Iveta Vargová. V tomto roku primátor ocenil Samka Selčana z Materskej školy, Trieda SNP 77, v Banskej Bystrici. Iveta Vargová udelila svoju špeciálnu cenu Danielke Železnej z Materskej školy Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica.

„Veľmi ma teší, že v dnešnej pretechnizovanej dobe venujú deti svoj čas takej prirodzenej činnosti, akou je kreslenie. Svet, ktorý my, dospelí, vnímame neraz sivo, nám prostredníctvom svojich výtvarných diel ukazujú v pestrých farbách. Kreslia a maľujú svet taký, aký ho chcú mať. Mali by sme urobiť všetko preto, aby v detských očiach zostal krásne farebný,“ povedal primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Atmosféru podujatia spríjemnilo vystúpenie detí z banskobystrickej Materskej školy Profesora Sáru. Celoslovenskú súťažnú prehliadku Dúhový kolotoč každoročne organizuje Metodicko-pedagogické centrum pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica. Pri organizovaní akcie spolupracuje s mestským úradom, odborom školstva Banská Bystrica, Okresným úradom, odborom školstva Banská Bystrica a OMEP RS Banská Bystrica – Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu. Výstava v priestoroch Radnice potrvá do 24. júna 2016.

VYHODNOTENIE 10. ROČNÍKA SÚŤAŽE DÚHOVÝ KOLOTOČ

 Kategória – deti MŠ

Regina Košíková, MŠ, Bulíkova 25, Bratislava
Matej Kuruc, MŠ, Podvinohrady 519, Veľké Zálužie
Katarína Balžanková, Súkromná MŠ Guliver, Banská Štiavnica
Terezka Majerská, MŠ, M. Turkovej 5, Trenčín
Marek Kostúr, ZŠ s MŠ, Školská 622/24, Brusno
Kristína Szkladányiová, MŠ, Buková 22, Banská Bystrica
Dominika Dulovcová, MŠ, Slavošovce sídlisko 226, Slavošovce

Kategória – deti MŠ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

KiaraKrausz, ZS s MŠ pri zdravotníckom zariadení, Komárno

Kategória – skupinová práca

Materská škola, Boženy Němcovej 17, Brezno

Cena primátora mesta Banská Bystrica

Samuel Selčan, MŠ, Tr. SNP 77, Banská Bystrica

Cena riaditeľky RP MPC Banská Bystrica

Danielka Železná, MŠ, Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica