Literárne soirée bude oslavovať svoje siedme narodeniny. Prvé podujatie sa uskutočnilo 12. decembra 2012 v Klube Hudby a Divadla v Banskej Bystrici. Odvtedy sa organizátorom soirée podarilo uskutočniť vyše 50 kultúrnych večerov po celom Slovensku. Každé z nich bolo jedinečné.

 Literárne soirée si píšu obyvatelia mesta, v ktorom sa soirée pripravuje. Vďaka nadšeniu umelcov a veľkému diváckemu záujmu Literárne soirée dokazuje, že Slováci sú kultúrny národ. Umelecký večer sa vytvára z desiatich najlepších prihlásených textov. Žánrovo aj tematicky je podujatie otvorené a divák má tak možnosť stretnúť sa s množstvom zaujímavých a blízkych tém ako sú vzťahy, erotika, politika, no mnohokrát aj rôzne bizarnosti zo sveta absurdných maličkostí. Ak sa autor necíti na interpretáciu svojej tvorby, urobia to za neho herci, ktorí si jeho text naštudujú a prednesú pred divákmi. V minulosti sa takto do Literárneho soirée zapojili známe osobnosti ako Daniel Heriban, Tomáš Ulej, Andy Hryc, Anna Jakab Rakovská, Rasťo Sokol, Ivan Šandor a mnoho ďalších.

„Veľmi ma teší neutíchajúci záujem o Literárne soirée. Za sedem rokov poslalo cez päťsto  autorov vyše tisícpäťsto textov, zapojili sa do neho stovky hercov, pozrieť sa prišli tisícky divákov. Myslím si, že ľudia majú stále väčší záujem o kvalitnú a autentickú kultúru, na ktorej sa dokonca sami podieľajú,” hovorí zakladateľka Literárneho soirée Michaela Piesyk.

Literárne soirée vzniklo vďaka iniciatíve vysokoškolských študentov umeleckého zamerania, ako platforma na prezentovanie ich vlastnej tvorby. V roku 2012 zorganizovali v Banskej Bystrici prvý zábavno-umelecký večer. Odvtedy sa Literárne soirée dostalo do rôznych kútov Slovenska.

„Literárne soirée je umenie o ľuďoch a pre ľudí. Spojenie hudby, literatúry a divadla vytvára veľmi príjemnú a emóciami nabitú atmosféru. Je to dôkaz, že aj v tejto rýchlej dobe plnej technológií má hovorené slovo a kultúra svoje miesto,“ dodáva Michaela Piesyk.

Do konca roka sa priaznivci súčasného multižánrového umenia môžu tešiť na Literárne soirée v Trenčíne (29. október, Klub Lúč), Banskej Bystrici (6. november, Klub HaD), Bratislave (14. november, Bohéma Bar) a Prešov (20. november, Klub Wave).

Uzávierka už 6. októbra

 Na banskobystrickom Literárnom soirée, ktoré sa uskutoční 6. novembra v Klube Hudby a Divadla, sa môže podieľať ktokoľvek, kto píše, prednáša, hrá alebo komponuje. Hlavnou zložkou zábavného umeleckého večera sú krátke literárne texty interpretované autormi alebo hercami, doplnené hudobnými a moderátorskými vstupmi. Preto ak píšete a máte chuť svoje práce zverejniť, alebo sa venujete herectvu či hudbe, kontaktujte organizátorov na e-mail: literarne.soire@gmail.com.

Uzávierka zaslania textov je už 6. októbra! Žáner aj téma sú voľné, rozsah maximálne 1 strana (dráma 3 strany). Každý autor môže prihlásiť 2 prózy a 3 poézie. Viac informácií o podujatí nájdete na Facebooku.