Stredoslovenská galéria v minulom roku rozšírila ponuku galerijnej knižnice o takmer sedemdesiat hodnotných a zaujímavých odborných knižných titulov a knižiek pre deti.

Návštevníkov čaká v knižnici galérie výber tých najlepších kníh z aktuálneho spektra odbornej a populárno-náučnej literatúry z oblasti súčasného umenia a edukácie umením pre deti a dospelých. Po uvoľnení opatrení a znovuotvorení galérie si budú môcť prelistovať aj katalógy nedávnych výstav, ktoré sa realizovali na Slovensku a v Česku, jedinečné monografie slovenských výtvarných umelcov, pôsobivé knihy o architektúre, móde a dizajne v slovenskom kontexte, odborné publikácie slovenských a českých teoretikov alebo pútavé knihy s témou edukácie umenia pre deti aj dospelých.

Výber kníh návštevníci nájdu aj v knižnom kútiku na aktuálnej výstave Ako na umenie…3 /portrét a figúra v Bethlenovom dome na Dolnej ulici. Medzi nimi napríklad aj knihu Architektúra starostlivosti / Slovenské kúpele v druhej polovici 20. storočia.  Slovensko má bohaté zdroje minerálnych vôd, ktoré premenili množstvo miest na kúpeľné zóny a umožnili vzniknúť veľkému počtu kúpeľných stavieb. Napriek nie pozitívnemu historickému kontextu, najviac pozornosti bolo tejto oblasti venovanej počas socialistického režimu. Štát investoval veľké prostriedky, vznikali špecializované inštitúcie prepájajúce lekárstvo a architektúru a na základe toho sa realizovali stavby svojbytných foriem s prepracovaným priestorovým usporiadaním s ohľadom na potreby návštevníkov kúpeľov. Aký je však obraz slovenských kúpeľov dnes?

Knižnica Stredoslovenskej galérie je jediná špecializovaná knižnica orientovaná na oblasť vizuálneho umenia na území Banskej Bystrice. Vlastní bohatú kolekciu monografií, katalógov, teoretickej literatúry a odborných periodických a neperiodických časopisov, slovenského a zahraničného umenia. Galerijná knižnica slúži na vedecko-výskumné účely a všetkým záujemcom o vizuálne umenie a oblasť vzdelávania umením. Literatúru poskytujeme prezenčne a bez poplatkov. Viac informácií nájdete na stránke ssgbb.sk.

Nákup nových kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. SSG ďakuje kníhkupectvu Artforum Banská Bystrica, ktoré všetky nadobudnuté knižné tituly zabezpečilo, a Banskobystrickému samosprávnemu kraju za nový prehľadný knižnično-informačný systém DAWINCI.