Jarné upratovanie sa v Banskej Bystrici rozbehlo naplno. Okrem každoročnej akcie Za krajšie mesto, ktorá pokračuje tento víkend čistením Centra, Uhliska, Majera, Senice a Šalkovej, sú aktívne aj iné zložky. Minulý týždeň, v dňoch 24. – 26. marca 2011 zorganizovalo Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie MsÚ Banská Bystrica,  v spolupráci s klientmi zariadení KOTVA a Tymián, brigády na odpratanie nečistôt v širšom okolí zariadení na Mičinskej  a Majerskej ceste.

Brigada 6„S výnimkou aktivačných pracovníkov sa zapojili všetci práceschopní klienti. Aktivační pracovníci v uvedenom čase čistili iné časti mesta, pod vedením zamestnanca samosprávy.  Brigáda priniesla svoje ovocie, v zariadení KOTVA si odvtedy upratujú klienti svoj areál.  Aj takýmto pozitívnym spôsobom môžeme motivovať k malým, ale podstatným  zmenám v komunite.  Ďakujem všetkým, ktorí sa brigády zúčastnili a odviedli dobrú robotu. Chcem veriť, že počas celého roka pôjdeme príkladom pre okolie našich zariadení, nie len v čase jarného upratovania“, konštatuje vedúci Oddelenia sociálnej a krízovej intervencie MsÚ Banská Bystrica Karol Langstein.