Onedlho tu máme jarné prázdniny a spolu s nimi aj špeciálnu ponuku z Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici.

Verejná knižnica Mikuláša Kováča na všetkých svojich pobočkách v Banskej Bystrici, ale aj mimo nich, pripravuje na jarné prázdniny pre deti 1. stupňa základných škôl zaujímavý program.

V dňoch 7. až 11. marca, v čase od 8:00 do 16:00 h sú prichystané pre deti vzdelávacie a zážitkové podujatia spojené s bohatým doplnkovým programom. Hlavnou témou je ochrana životného prostredia a súčasťou programu bude aj návšteva Stredoslovenského múzea, Stredoslovenskej galérie, Divadla pod balkónom, Bounce parku v Banskej Bystrici a Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene.

Vaše deti môžu prežiť týždeň hrdinov, ktorí chránia životné prostredie, ak do 1. marca vyplníte prihlášku, ktorú nájdete na stránke knižnice. Účasť je možná aj po jednotlivých dňoch.