Prípravy na 364. Radvanský jarmok ovplyvnia Banskobystričanov už od pondelka. Parkovisko pod Pamätníkom SNP a tiež na Hronskom predmestí sa uzatvoria od pondelňajšej 19-tej hodiny.

Od štvrtka, 8. septembra sa potom obmedzenia prejazdu a státia dotknú Kapitulskej, Dolnej, Kuzmányho, Národnej či Bakossovej ulice. Práve vo štvrtok sa otvoria prvé stánky s občerstvením a rozkrútia prvé kolotoče. Kultúrny program jarmoku štartuje v piatok, 9. septembra.

Prehľad dopravných obmedzení pri Radvanskom jarmoku 2022

Úplné uzávery ciest

Parkovisko pod Pamätníkom SNP na Štefánikovom nábreží – od 5. septembra od 19.00 h do 12. septembra do 20.00 h.

Hronské predmestie (od križovatky s cestou II/591) – od 5. septembra od 19.00 h do 12. septembra do 20.00 h.

Kapitulská ulica (príjazdová cesta pod Baštou) – od 8. septembra od 6.00 h do 12. septembra do 6.00 h a (od križovatky J. Cikkera po Námestie SNP) – od 8. septembra od 19.00 h do 11. septembra do 19.00 h.

Dolná ulica (od ulice M. Rázusa – objekt Matice Slovenskej po križovatku s ulicou Janka Kráľa tak, aby bola obslužná cesta prejazdná pre zásobovanie prevádzok v zadných traktoch Dolnej ulice) – od 8. septembra od 6.00 h do 11. septembra do 19.00 h.

Kuzmányho ulica (od križovatky s Dolnou ulicou) – od 8. septembra od 6.00 h do 11. septembra do 19.00 h.

Národná ulica (od križovatky s Kuzmányho ulicou po Námestie SNP) – od 8. septembra od 19.00 h do 11. septembra do 19.00 h.

Bakossova ulica (obyvateľom s trvalým pobytom bude vjazd povolený) – od 9. septembra od 6.00 h do 11. septembra do 19.00 h.

Zobojsmernenie

Kuzmányho ulica po Národnú ulicu – od 8. septembra od 6.00 h do 11. septembra do 19.00 h. V zmysle prenosného dopravného značenia bude v obmedzenom režime povolený vjazd a pozdĺžne státie motorových vozidiel.

Bakossova ulica od č. 24 po Námestie Štefana Moysesa č. 16 – od 9. septembra od 6.00 h do 11. septembra do 19.00 h s vylúčením pozdĺžneho státia motorových vozidiel na parkovacích miestach

Vylúčenie parkovania taxislužieb na parkovacích miestach

Na uliciach Dolná a Kuzmányho, ako aj v Kapitulskej ulici pod Námestím SNP bude v dňoch od 8. do 11. septembra zabezpečenie parkovania taxislužby na moste cez potok Bystrica (pri križovatke s ulicou Janka Kráľa) a v Kapitulskej ulici pri budove SSE. Dočasné parkoviská taxislužby budú označené prenosným dopravným značením.