Náplň (druh) práce

administratívna činnosť v oblasti účtovníctva
spracovanie účtovnej evidencie pre klientov
vyhotovovanie účtovných dokladov

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Cudzie jazyky

anglický – elementárna: A1 a A2

nemecký – elementárna: A1 a A2

Podmienka: Ovládanie aspoň jedného z vybraných jazykov

Počítače

Internet – elementárna

Microsoft Word – pokročilá

Microsoft Excel – pokročilá

Microsoft Outlook – elementárna

OMEGA – elementárna

Reagovať na ponuku