Jedným z poslancov, ktorý „doplatil“ na zmenu volebných obvodov v meste Banská Bystrica tesne pred komunálnymi voľbami, je nezávislý poslanec Igor Kašper. Na druhej strane úžitok z neho môžu mať obyvatelia najväčšieho volebného obvodu č.4, ktorý po novom zahŕňa aj Radvaň a Fončordu.

Poslanec Igor Kašper nám poskytol rozhovor nielen na tému nových volebných obvodov, ale aj o práci poslanca mestského zastupiteľstva. Za posledné štyri roky patril k najaktívnejším poslancom mesta, pričom odviedol kus poctivej práce najmä pre občanov svojho volebného obvodu Iliaš, Kráľová, Podháj, Kremnička, Rakytovce a Pršianska terasa, ktorí si ho v roku 2010 zvolili ako svojho zástupcu v mestskom zastupiteľstve. Teraz by chcel pokračovať aj v Radvani a na Fončorde, kde kandiduje.

Pán poslanec, ako sa pozeráte na zmenu volebných obvodov zo 7 na 4 takpovediac na poslednú chvíľu tesne pred komunálnymi voľbami?

igor kasperMusím povedať, že to bol veľmi neštandardný krok, ktorý sa robí na začiatku volebného obdobia a nie na jeho konci. Vynútil si ho deklarovaný rozpor so zákonom pri stanovovaní volebných obvodov ešte pred voľbami v roku 2010, do ktorých kandidovali všetci súčasní poslanci. Zvolila sa cesta štyroch veľkých obvodov, na čo sme doplatili najmä my poslanci z tzv. okrajových častí, ktorí sme celé štyri roky makali pre našich občanov v menšom obvode a teraz, keď sme sa za svoju prácu chceli zodpovedať pred nimi, tak sme sa zrazu ocitli v najväčšom volebnom obvode mesta zahŕňajúcom celú Radvaň a j s Fončordou.

Čo to pre vás znamená?

Je to pre mňa veľká výzva, aby som osvedčený spôsob poslaneckej práce pre občanov preniesol aj do Radvane a na Fončordu. Pripravoval som sa na obhajobu mandátu v pôvodnom volebnom obvode, kde som sa snažil odviesť maximum práce pre občanov v spolupráci s občianskymi radami a kde ma všetci poznajú. Teraz sa musím zamerať na najväčší volebný obvod v meste s 12 poslaneckými mandátmi. Idem do toho s otvoreným štítom a odhodlaním urobiť niečo užitočné pre všetkých obyvateľov môjho nového volebného obvodu, v ktorom kandidujem.

Ako by ste charakterizovali svoju doterajšiu prácu v zastupiteľstve?

Bol som členom Klubu nezávislých poslancov. S kolegom Milan Smädom sme pracovali vo volebnom obvode s cca 5.000 obyvateľmi prakticky v piatich mestských častiach. Tu sa nám podarilo vytvoriť päť občianskych rád so skvelými ľuďmi, s ktorými bola radosť spolupracovať. Napokon o tom svedčia konkrétne výsledky našej práce. Tá nespočíva iba v účasti na zastupiteľstvách, ktorú sme mali my dvaja poslanci z bývalého volebného obvodu stopercentnú, alebo v komisiách, ale najmä v každodennej práci v teréne s občanmi a riešení ich konkrétnych problémov, ktoré ich ťažia. Ja sa nepotrebujem vykecávať v poslaneckej lavici pred médiami, radšej vybavím to, čo chcú ľudia.

Takže čo sa vám za uplynulé štyri roky podarilo?

Počtom obyvateľov sme patrili medzi najmenšie volebné obvody, no napriek tomu sa nám podarilo pritiahnuť najväčšie investície v meste. Organizujeme najviac podujatí pre občanov a máme aj najviac občianskych rád v rámci mesta. Spomeniem nové detské ihrisko na Podháji prvé outdoor-fitness ihrisko pre dospelých v Kráľovej, nové športové ihrisko s umelou trávou Na Pršianskej terase, v Rakytovciach sme vybudovali menšie futbalové ihrisko s umelou trávou a začali sme s výstavbou multifunkčného športovo – oddychového centra , osadili sa nové herné prvky pre deti v celom volebnom obvode , v Iliaši sme začali budovať nové detské ihrisko v areáli škôlky.

A čo investičné akcie vo volebnom obvode?

F2Aj tých bolo dosť. Spomeniem budovanie parkovacích plôch a opravu komunikácií na sídlisku Kráľová, 150 parkovacích miest na Sládkovičovej s novou obslužnou komunikáciou. Je to aj nová komunikácia v Iliaši, cesta na Sokolovskej ulici, opravené chodníky na Podháji, v Kremničke a Rakytovciach spolu so zrekonštruovanou cestou za Zvonicou aj s položenou dlažbou okolo, prakticky nová cesta na Smrekovej, dobudovaná cesta Zlatá ulica Pršianskej terase. Osobne som sa angažoval aj pri presadení novej prístupovej cesty na Pršany od Kremničky. Spolu s mestom a bývalým vedením kraja za pomoci vládnych politikov z Banskej Bystrice sme to dotiahli až do výberového konania na dodávateľa stavby, ale po zmene vedenia BBSK to zastalo a momentálne hľadá vedenie mesta združené finančné zdroje, ibaže na môj vkus málo aktívne.

Chcete dotiahnuť aj ďalšie akcie?

V rámci nových projektov sme nezabudli ani na obslužnú komunikáciu Kremnička – Rakytovce – Badín popri ceste I/66, ktorou by sme chceli odbremeniť súčasný ťah a samozrejme most v Iliaši vrátane dokončenia 900-metrového úseku prístupovej komunikácie na Pršiansku terasu, opraviť rozbité cesty na Radvanskej, Mládežníckej a ďalšie, ktoré trápia miestnych obyvateľov Samozrejme je tu aj množstvo menších investičných akcií, ktoré sa nezmestili do mestského rozpočtu, ale budem ich ďalej presadzovať v ďalšom volebnom období.

Je o vás známe, že vo svojom volebnom obvode dokážete v jednotlivých mestských častiach počas celého roka organizovať množstvo hojne navštevovaných kultúrnych a spoločenských podujatí.

Áno, spolu s Milanom Smädom a aktívnymi členmi spomínaných občianskych rád sa nám podarilo založiť tradičné akcie, ako je Rozprávkový les v Kremničke (naposledy účasť 1200 ľudí), Mikuláš pre všetky naše mestské časti (500 detí), Športový deň v Kráľovej na futbalovom ihrisku (vyše tisíc ľudí). Okrem toho je to akcia Jubilanti osobitne pre každú mestskú časť, v Iliaši organizujeme Deň Eliáša, v Rakytovciach Deň hasičov a Spoločenský deň, v Kremnička Novoročnú zabíjačku, Fašiangy, Deň matiek, na sídlisku Kráľová ešte Vianočný punč. Všetky tieto akcie financujeme z veľkej časti z nášho občianskeho združenia „Za krajšiu Banskú Bystricu“. Veľmi sme sio pomohli z 2-percentnéhpo príspevku z daní. Boli sme úspešní aj pri participatívnom rozpočte mesta, kde uspeli 2 naše projekty – oprava hasičskej zbrojnice v Iliaši na komunitné centrum a Športovo-spoločenský deň v Kráľovej.

Aké sú vaše ďalšie plány do budúcnosti?

Pokiaľ sa mi podarí uspieť v novembrových voľbách a občania mi umožnia pokračovať v poslaneckej práci pre najväčší volebný obvod v meste, plánujem v prvom rade spolupracovať so všetkými občianskymi radami a presadzovať najdôležitejšie investičné akcie v jednotlivých mestských častiach nášho volebného obvodu, ale aj aktívne podporiť všetky strategické investície meste s využitím eurofondov v poslednom programovacom období EÚ. Naďalej chcem organizovať pre ľudí zaujímavé kultúrne a spoločenské podujatia, jednoducho aktívne sa podieľať na skvalitnení života Bystričanov.