Parkovisko-pri-malej-železničnej-stanici-hronNielen upršaný Radvanský jarmok či výpadky elektriny, ku všetkému sa ešte pridal i Hron, ktorý začal počas nedele hroziť svojou mohutnosťou a v niektorých častiach mimo centra mesta sa i čiastočne vybrežovať.

Niekoľkodňové zrážky sa podpísali aj na najväčšom toku pretekajúcom Banskou Bystricou. Priamo v centre mesta sa oproti štvrtku do nedele zvýšila hladina o zhruba 1,5 metra na až 281 centimetrov, čo už znamená druhý stupeň povodňovej aktivity. V poslednom období bola pritom priemerná výška hladiny na vodomernej stanici na Huštáku len okolo jedného metra. Ešte výraznejšie ako výška hladiny sa zvýšil aj prietok. Len zo štvrtku na piatok to bolo zrýchlenie z 37 na 87 metrov kubických za sekundu. Aktuálnejšie informácie nie sú k dispozícii. Stav potenciálneho ohrozenia v meste by nastal pri prekročení trojmetrovej výšky hladiny na spomenutej vodomernej stanici.

Dažde ovplyvnili výšky hladín aj na ďalších tokoch v meste. Hladina potoka Bystrica sa oproti bežnej výške zo začiatku septembra (okolo 60 cm) v uplynulých dňoch zvýšila až na takmer dvojnásobok. Na Tajovskom potoku bola najvyššia hladina v piatok, kedy sa oproti bežných dvadsiatim centimetrom zvýšila hladina až na úroveň 70 cm.

Hron i potoky v meste by mali v nasledujúcich hodinách a dňoch už len klesať. Zrážky totiž popoludní ustali a výraznejšie zrážky v najbližších dňoch nie sú očakávané, naopak omnoho viac sa nad stredným Slovenskom začne ukazovať Slnko.