Hrady, zámky, veduty je názov výstavy, ktorú si v týchto dňoch – a až do konca augusta, môžete pozrieť v priestoroch hradu v Slovenskej Ľupči. Na cca 40 obrazoch autorky, výtvarníčky Jarmily Filadelfiovej (Združenie nezávislých výtvarníkov ARTEFAKT), sa striedajú historické dominanty Banskej Bystrice, Španej Doliny, Kremnice, Oravy, Trenčína, Nitry, Krásnej Hôrky, Banskej Štiavnice, Bojníc, Spiša a, samozrejme, Slovenskej Ľupče, kde Jarmila Filadelfiová, rodáčka z Banskej Bystrice, žije a tvorí. Obrazy dopĺňa dekoratívna keramika, tiež z jej dielne.

Zároveň s výstavou si môžete vychutnať aj prehliadku hradu. Prvá písomná zmienka o ňom pochádza z roku 1250, v ktorej je hrad označovaný názvom Liptza. Od 13. storočia až do druhej polovice 19. storočia sa na hrade zdržiavalo veľké množstvo významných osobností vtedajšej doby. Napríklad Arpádovci, Žigmund Luxemburský, Matej Korvín, Dóczyovci, Pavel Rubigall, Gašpar Tribel či František Wesselényi s manželkou Máriou Széchyi.

Na dolnom nádvorí sa nachádza Korvínova lipa. Jej vek, odhadovaný na viac ako 700 rokov, ju radí medzi najstaršie lipy v strednej Európe. Nachádzajú sa tu aj originály sôch z roku 1725, pochádzajúce z morového stĺpu z námestia v Slovenskej Ľupči.

Do konca augusta je hrad otvorený každý deň okrem pondelka od 10. do 16. hod. Viac informácií o hrade nájdete na stránke www.hradlupca.sk a ukážku diel Jarmily Filadelfiovej si môžete pozrieť na tejto stránke…