Posledný novembrový deň sa z dôvodu koronavírusového obdobia uskutočnila prvá online prezentácia projektových návrhov participatívneho rozpočtu, ktoré tento rok do stanoveného termínu zaslali obyvatelia Banskej Bystrice. Mesto prijalo spolu 15 projektových návrhov a 13 z nich sa už v týchto dňoch uchádza o podporu hlasujúcich.

Svoj hlas môžete odovzdať počas pracovných dní v Klientskom centre banskobystrického Mestského úradu od 7:30 hod. do 12:00 hod. Hlasovanie je možné aj v priestoroch Radnice na Námestí SNP, a to od pondelka do piatku od 8:00 hod. do 17:00 hod. a každú sobotu od 9:00 hod. do 14:00 hod.

„Hlasovať môžu Banskobystričania od 15 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta a študenti, ktorí v našom meste študujú. Pre hlasovanie si nezabudnite so sebou vziať aj platný občiansky preukaz. V prípade študentov žijúcich mimo nášho mesta je potrebné priniesť potvrdenie o tom, že študujú v Banskej Bystrici. Hlasovanie bude ukončené 21. decembra. Následne hlasy spočítame a predstavíme výsledky,“ objasňuje koordinátorka participatívneho rozpočtu Andrea Dolinská.

Jeden z 15-tich projektov pod názvom Mestský parlament mladých bol presunutý poradnému orgánu primátora – Rade študentov mesta Banská Bystrica. Druhý prihlásený projekt „Čistíme mesto – hlasovací špakovník“ bol stiahnutý predkladateľkou v deň konania prezentácie, pretože samospráva ho môže realizovať v skoršom termíne.

Zoznam projektových návrhov s hlasovacím číslom:

Centrum Radvaň – brána k novým stretnutiam (1)

Radšej parkour a workout ako mobil v ruke (2)

Relax zóna Rudlová (3)

Pietne a pohrebné miesto pre nenarodené deti (4)

Povstalecké príbehy a označenie stromov povstania (5)

V tieni jaseňov – oddychová zóna pre všetkých (6)

Urpínske serpentíny II. kvetinový erb BB, obnova zábradlí a chodníkov (7)

Herná zostava šmolkovia na detskom ihrisku v Parku pod Pamätníkom SNP (8)

Sebahodnotenie bystrických škôl (9)

TEQBALL nové športové prvky pre mesto (11)

Osadenie cyklostojanov na námestí SNP (12)

Veselé chodníky Fončorďácke (13)

Užitočný chodník, ktorý spája (14)

Kompletné projektové návrhy s opisom projektov je možné nájsť na stránke utopia.sk. Prezentácie predkladateľov sú dostupné na facebookovej stránke  Participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica.

„Hoci v súčasnosti žijeme v pandemickom období, za všetky zaslané projektové návrhy ďakujeme. Veríme, že v budúcom roku sa nám aj napriek nepriaznivej ekonomickej situácii, s ktorou sa musia vysporiadať všetky samosprávy, podarí výherné projekty úspešne zrealizovať,“ dopĺňa Dolinská.

Realizácia projektov, ktoré boli úspešné v roku 2019, posunulo mesto pre zhoršenú ekonomickú situáciu rok 2021. Táto zmena sa dotkne aj tohtoročných víťazných projektov.