V tenisovom klube TC Baseline Banská Bystrica s tenisom začínali viacerí úspešní hráči, majstri Slovenska aj reprezentanti a v snahe o výchovu ďalšej generácie tenistov pokračujú v klube aj naďalej.

Uvedomujú si finančnú náročnosť športovej prípravy detí, preto aj tento rok rozbiehajú letný projekt sponzorovanej tenisovej prípravy s názvom „Hľadáme tenisových šampiónov“.

Cieľom projektu je poskytnúť banskobystrickým deťom vo veku 4-6 rokov celosezónnu tenisovú prípravu, ktorá bude prebiehať v skupinách po štyri deti, pričom každej štvorčlennej skupine sa bude dvakrát týždenne v hodinovom bloku venovať kvalifikovaný tenisový tréner.

Tréningy budú prebiehať od konca apríla do konca septembra 2018 v tenisovom areáli Baseline na Švermovej ulici. Cena za túto prípravu je 9 eur za mesiac.

Klub poskytuje aj možnosť nezáväznej skúšky tenisových tréningov pred samotným výberom detí, ktorý sa uskutoční 12. apríla od 17.00 hod v TC Baseline. Bližšie informácie nájdete u trénera Jozefa Šuhajdu na tel. čísle 0905 393 830.

TC BASELINE kladie predovšetkým dôraz na kvalitu tréningového procesu. Správnosť tejto cesty potvrdzuje skutočnosť, že v dosiahnutých výsledkoch je dlhodobo najúspešnejší banskobystrický tenisový klub, čo podčiarkuje aj minuloročný historický postup družstva mužov do extraligy.

Veľká vďaka za tento primát patrí nie len hráčom klubu, ktorí sa každoročne umiestňujú na popredných priečkach celoslovenských turnajov, ale aj trénerom Marekovi Novákovi, Jozefovi Šuhajdovi, Lukášovi Neuschlovi a ďalším, ktorí svojou príkladnou prácou s deťmi posúvajú klub každým rokom ďalej a taktiež rodičom hráčov, ktorí klub podporujú svojim prístupom a pomocou.