Centrum voľného času – JUNIOR spolu s dobrovoľníkmi pripravilo medzinárodnú výmenu 36 mladých ľudí z rôznych krajín. Konať sa bude v termíne od 6. – 12. septembra na Chate Trangoška.

logo-junior4Hlavným dôvodom zorganizovania projektu je, že sa v posledných mesiacoch dostal do pozornosti v našom kraji problém spolužitia rôznych etnicky, národnostne, nábožensky či kultúrne odlišných skupín.

Hlboká a často skrytá viera v nadradenosť spôsobuje zvýšenú agresivitu, intolerantné správanie a nenávistné vyjadrovanie mladých ľudí, pričom sa veková hranica stále znižuje. Spomenuté správanie sa prejavuje doma, v škole či v skupine rovesníkov, na verejnosti, ale aj počas športových podujatí.

,,Projekt, ktorý sa organizuje vďaka programu Erasmus+ vyvrcholí piatkovou aktivitou v meste pod Urpínom, kde sa stretneme so zástupcami mesta a s verejnosťou, aby sme mohli zúčastnených vtiahnuť do deja našej výmeny a odprezentovať im výsledky projektu,“ povedala Jarmila Lipková z CVČ JUNIOR.

Medzinárodnej výmeny sa zúčastnia mladí ľudia a lídri vo veku od 17 – 23 rokov zo Slovenska, Bulharska, Rumunska, Turecka, Srbska a Gruzínska, ktorí chcú získať nové poznatky v danej téme a dozvedieť sa ako sa s týmito problémami snažia vysporiadať v partnerských krajinách.

,,Cieľom našej výmeny mládeže je zmapovať situáciu v agresívnom správaní mladých ľudí a prejavov intolerancie nielen v Banskobystrickom kraji.  Zameriame sa na rasizmus, diskrimináciu, intoleranciu k LGBTI a xenofóbiu v spoločnosti propagovanú médiami a na sociálnych sieťach,“ doplnila Lipková.

Atraktívnou súčasťou medzinárodného stretnutia budú aj energizéry a veľa rôznorodých názorov do témy prinesú aj diskusie. V tých sa bude hovoriť o vlastných skúsenostiach s extrémizmom, hejtovaním či porušovaním ľudských práv.