Hečkova ulica je pre väčšinu Banskobystričanov len veľmi málo známa. Je jednou z najkratších v meste a pokiaľ tu zrovna nebývate, veľa dôvodov na jej návštevu nemáte. Nachádza sa v časti Karlovo a vedie pozdĺž ulice Na Karlove.

Jej výhoda je najmä v polohe, tesná blízkosť obchvatu budí záujem. Poza rodinné domy, ktoré sa na nej nachádzajú vedie železničná trať Banská Bystrica – Vrútky. Prechádzajú ňou často ešte majitelia garáží, ktorých niekoľko radov vyrástlo pred rokmi na jej konci. Ulica nesie meno po spisovateľovi Františkovi Hečkovi.

František Hečko bol slovenský básnik, prozaik, redaktor a publicista. Je básnikom a prozaikom slovenského sedliactva, ktoré s ním bolo silno späté. Svoje prvé literárne diela začal publikovať v časopisoch  Mladé prúdy, Slovenské pohľady, či Elán. Je autorom básní so sociálnymi motívmi, intímnej lyriky a sociálnych románov, tematicky čerpajúcich z prostredia dediny a z obdobia druhej svetovej vojny. Venoval sa tiež publicistickej činnosti s národohospodárskou a kultúrnovýchovnou tematikou. Svojou tvorbou sa radí k literárnemu smeru socialistický realizmus. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patrí próza Červené víno, Drevená dedina,  poézia Slovanské verše ale aj publicistické diela Moskva – Leningrad – Jasná Poľana a Prechádzky po kraji.

Pohľad na zaujímavosti a pôvod pomenovaní ďalších ulíc Banskej Bystrice nájdete v našej rubrike Ulice Banskej Bystrice.