Golianova ulica sa nachádza na Uhlisku a spája Ulicu 9. mája a Cestu ku Smrečine. Je jednou z troch ulíc, ktoré prechádzajú cez rieku Hron. Pokračujeme v predstavovaní ulíc nášho mesta…

Na tejto ulici sa nachádza Základná škola, viacero menších detských a športových ihrísk, či dokonca hokejbalové ihrisko, ktoré bolo viackrát aj dejiskom známeho turnaja Országh Cup. Golianova ulica ponúka domovy obyvateľom najmä vo forme bytových komplexov.  Nesie meno po generálovi Jánovi Golianovi.

Ján Golian bol slovenský štábny dôstojník, brigádny generál, organizátor a významný predstaviteľ Slovenského národného povstania, ktorý sa narodil v Maďarsku slovenskému páru. V roku 1938 slúžil v 10. divízii v Banskej Bystrici, kde bol poverený štábnymi funkciami. V roku 1943 sa stal náčelníkom štábu Rýchlej divízie. Od januára 1944 bol menovaný do funkcie náčelníka štábu Veliteľstva pozemného vojska v Banskej Bystrici, kde okolo seba sústredil vplyvnú skupinu antifašisticky orientovaných dôstojníkov udržiavajúcich styk s emigrantskou česko-slovenskou vládou v Londýne. Na spojenie s Londýnom skupina využívala 3 vysielačky (Vít, Oto a Leo).

Na požiadanie vojenskej odbojovej skupiny vypracoval plán ozbrojeného vystúpenia slovenskej armády, ktorý bol začiatkom roku 1944 zaslaný do Londýna. 23. marca 1944 bol Golian dočasne poverený londýnskym Ministerstvom národnej obrany a Edvardom Benešom vedením antifašistických vojenských akcií na Slovensku. Po viacerých prípravných rokovaniach takéto jednanie schválili aj príslušníci domáceho odboja tzv. ilegálnej SNR 27. apríla 1944. Prijal politický program SNR (Vianočnú dohodu) a podmienku výlučnej spolupráce so SNR. 30. apríla 1944 bol po porade predstaviteľov SNR vymenovaný za veliteľa Vojenského ústredia. So štábom Vojenského ústredia následne vypracoval základný dokument vojenských príprav SNP. Podľa svojich možností vyplývajúcich z funkcie v Slovenskej armáde na Veliteľstve pozemného vojska v Banskej Bystrici, zabezpečil kádrové a materiálne podmienky na prípravu povstania.

Vo večerných hodinách 29. augusta 1944 o 20.00 h po Čatlošovom prejave, vydal Golian rozkaz, ktorým informoval do príprav povstania zapojených dôstojníkov zápoľnej a východoslovenskej armády o ozbrojenom vystúpení slovenských jednotiek proti nemeckým okupačným jednotkám. Heslo znelo: „Začnite s vysťahovaním“. Sám Golian nepredpokladal, že by sa mal po vypuknutí povstania stať jeho veliteľom, no od 1. septembra 1944 sa ním stal a bol dokonca povýšený na plukovníka a neskôr aj na brigádneho generála a tiež sa stal členom SNR za povstaleckú armádu.

Pohľad na zaujímavosti a pôvod pomenovaní ďalších ulíc Banskej Bystrice nájdete v našej rubrike Ulice Banskej Bystrice.