Nový primátor Peter Gogola by bol rád, keby sa v rámci komunálnej politiky zrušilo pravo-ľavé delenie poslancov a všetci spoločne pracovali v prospech mesta.

Ilustračné foto: FR
Ilustračné foto: FR

Vzhľadom k tomu, že v mestskom zastupiteľstve má väčšinu koalícia strán SMER-SD, SNS, HZDS, neostáva mu nič iné, len hľadať medzi poslancami konsenzus.

Rozdelenie síl v zastupiteľstve je jasné. Z celkového počtu 31 poslancov obsadila 17 kresiel koalícia SMER-SD, SNS, HZDS. Štyri mandáty má koalícia SDKÚ-DS, SaS, KDS. Banskobystrickú alternatívu bude zastupovať sedem poslancov. Zvyšné tri mandáty pripadli nezávislým. Milan Smädo v minulom volebnom období hlasoval zväčša v zhode s poslancami SMERu. Jaroslav Kuracina v posledných voľbách do VÚC kandidoval s podporou SaS a aj vzhľadom k jeho volebnému programu je možné predpokladať, že si s primátorom Gogolom bude rozumieť.  Trochu neznámou ostáva Igor Kašper zvolený vo volebnom obvode Západ. Gogolovu opozíciu však bude tvoriť minimálne 18 poslancov zastupiteľstva.

Čo to pre nového primátora znamená? Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. V prípade, že by sa všetci poslanci poctivo zúčastňovali rokovaní, k prijatiu uznesenia by bola potreba minimálne 16 poslancov, k schváleniu nariadenia 19 poslancov. Aby bolo uznesenie platné, musí ho primátor podpísať. Ten to ale môže odmietnuť a ak poslanci opätovne neschvália uznesenia trojpätinovou väšinou všetkých poslancov, uznesenie stráca platnosť.

V praxi bude primátor potrebovať podporu poslancov SMER-SNS-HDZS. Tí ak budú v hlasovaní jednotní (čo im v minulom volebnom období nerobilo problém), môžu odmietnuť a zablokovať všetky návrhy predložené v zastupiteľstve. Naopak primátor Gogola má právo nepodpísať uznesenia z dielne opozície. Na prelomenie primátorského veta je potrebných 19 hlasov, ktoré momentálne protigogolovský tábor nemá.

Zhrnuté a podčiarknuté: nasledujúce štyri roky si viac ako predtým uvedomíme význam mestského zastupiteľstva. Primátor Gogola nebude mať komfort poslaneckej väčšiny a veľkú časť svojej energie bude musieť venovať hľadaniu kompromisu medzi politickými tábormi. Bolo by síce pekné, keby stranícka príslušnosť v komunálnej politike išla do úzadia, lenže ak sa význam strán na miestnej úrovni nepodarilo zatlačiť za 20 rokov fungovania samosprávy, je naivné očakávať, že k tomu dôjde práve teraz.