Evanjelizačný projekt Godzone pozýva na Godzone konferenciu s názvom „Všetci za Jedného“. Dvojdňové stretnutie mladých z celého Slovenska sa uskutoční 8. a 9. apríla v ŠH Štiavničky v Banskej Bystrici.

Organizátori pripravujú program naplnený spoločnými modlitbami chvál, vyučovaniami a tiež budovaním komunity pri rozhovoroch, mimo pódiových aktivitách a zábave. Tohtoročnou novinkou bude možnosť prihlásiť deti do desať rokov na samostatný program Detskej konferencie.

11_vseobecny_baner2Projekt Godzone organizuje konferenciu už po piaty krát, ako stretnutie Generácie, ktorej ide o Božie kráľovstvo – v skratke Generácie KIOBK. Pozvaní sú všetci, ktorí sa cítia byť súčasťou tejto generácie aj tí, ktorí sa k nej chcú pridať. Téma konferencie „Všetci za Jedného“ bude postupne preberaná z viacerých strán a prednášky budú dopĺňané zážitkovými aktivitami, ktorých sa budú môcť zúčastniť všetci návštevníci. Každý tak bude mať príležitosť si túto tému prežiť a pochopiť.

Návštevníci konferencie sa môžu tešiť na štyroch kvalitných rečníkov, známych medzi mladými na celom Slovensku. Pozvanie prijali redemptorista a katolícky kňaz otec Jozef Mihok, kazateľ zboru Viera BJB Michal Kevický, katolícky kňaz pre mládež Ján Buc aj hostiteľ konferencie, riaditeľ projektu Godzone a vedúci Spoločenstva SP zo Sliača Július Slovák. Modlitby chvál budú viesť kapely Lámačské chvály, Heartbeat + Godknows, Rieka Života a ESPÉ.

Myšlienku Generácie KIOBK začal projekt Godzone šíriť v roku 2012, kedy sa uskutočnilo evanjelizačné turné s týmto názvom. Túžbou organizátorov bolo vidieť, ako povstáva generácia s jasným zameraním – žiť a prinášať Božie kráľovstvo do každej oblasti života. Odvtedy sa s touto víziou v rámci misií, animátorských škôl, turné alebo konferencií oboznámili tisícky ľudí po celom Slovensku a mnohí z nich prijali pozvanie stať sa súčasťou Generácie KIOBK. Na konferencii sa budú môcť opäť stretnúť a modliť sa spoločne za ďalšie smerovanie Slovenska.

Projekt Godzone vznikol v roku 2010 ako reakcia na výzvy k novej evanjelizácii v rámci Katolíckej cirkvi a na potrebu prinášať mladým ľuďom posolstvo evnjelia moderným a zrozumiteľným spôsobom. Realizačný tím projektu tvoria mladí ľudia z rôznych kútov Slovenska, z ktorých prevažnú väčšinu tvoria dobrovoľníci. Bližšie informácie o pripravovanej konferencii nájdete na www.konferencia.godzone.sk.