Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici a so Spoločnosťou M.R.Štefánika vás pozývajú na výstavu venovanú generálovi, astronómovi, cestovateľovi, vedcovi, politikovi, ale najmä veľkému synovi nášho národa – Milanovi Rastislavovi Štefánikovi s názvom „GENERÁL A JEHO HVIEZDY“. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční už tento štvrtok, t.j. 30.mája o 15,30 hod., v reprezentatívnych priestoroch Thurzovho domu na Nám. SNP.

Plagát_na_výstavu_GENERÁL_A_JEHO_HVIEZDYO životnom príbehu a všetkých vzostupoch i pádoch jednej z najväčších slovenských osobností 20.storočia sa návštevník výstavy Generál a jeho hviezdy dočíta na dvanástich informačných paneloch, kde spozná Milana Rastislava Štefánika ako generála, astronóma, cestovateľa, vedca, politika, ale aj muža, o ktorom povedal L.N. Tolstoj, že „ … je úžasne srdečný a milý človek“.

Výstava Generál a jeho hviezdy je predzvesťou roku 2014, ktorý bol vyhlásený Spoločnosťou M.R. Štefánika za rok Milana Rastislava Štefánika. V roku 2014 totiž uplynie 135 rokov od narodenia a 95 rokov od tragického úmrtia jednej z najväčších postáv slovenských moderných dejín – M.R. Štefánika.

Autori výstavy – Mária Gallová, podpredsedníčka Správnej rady Spoločnosti M.R. Štefánika a Marcel Pecník, historik a námestník pre prezentačný úsek Stredoslovenského múzea, predstavia osobnosť Štefánika bez mýtov a zbytočného prikrášľovania, ako človeka, ktorého životné krédo „Veriť. Milovať. Pracovať.“ najlepšie vystihuje jeho nezlomnú vôľu, bystrý intelekt, odvahu čeliť prekážkam a veľké srdce bijúce nielen za rodinu, ale aj za vlasť.

Generál bez čapice

Výstavu okrem predmetov z pozostalosti M.R. Štefánika z jeho bytu v Paríži, dopĺňajú aj viaceré originálne kúsky, ku ktorým patrí aj jeho socha od popredného slovenského sochára Jána Kulicha alebo sádrový odliatok sochy českého sochára Bohumila Kafku.

Napriek tomu, že súčasťou všetkých umeleckých vyobrazení štátnika Štefánika je generálska čiapka, existuje zopár diel, na ktorých ho nájdeme aj bez nej. K nim patrí aj busta z dielne Ladislava Majerského, vyhotovená na žiadosť obce Sásová. V časoch, kedy kultu osobnosti M.R. Štefánika neprial režim, bustu pred zdevastovaním zachovala pani Roháčová zo Sásovej. Následne bola dlhé roky ukrytá pred zrakom režimu v Základnej škole na Ďumbierskej ulici, odkiaľ ju do svojich zbierok získalo Stredoslovenské múzeum, aby po rokoch získala dôstojné miesto.

Osobitosť výstavy podčiarkuje aj unikátny zbierkový predmet z fondu Stredoslovenského múzea, ktorý sa viaže na túlavé topánky Milana Rastislava Štefánika. Zo svojich ciest po svete si priniesol medzi inými aj ekvádorský suvenír – Tsantsu – zmenšenú ľudskú hlavu so skalpom, ktorú môžu návštevníci výstavy Generál a jeho hviezdy vidieť v Thurzovom dome. Túto raritu získalo múzeum od synovca Štefana Koričanského z Valaskej, ktorý bol posledným majiteľom tohto pozoruhodného antropologického exponátu – trofeje lovcov lebiek z indiánskeho kmeňa Šuarov. Do rodiny Koričanských si tento suvenír vyženil pán Štefan Koričanský st., ktorý sa zosobášil s neterou M.R.Štefánika – Oľgou Polívkovou (rod. Hajtšovou). Práve vďaka štedrosti rodiny Koričanských sa môže Stredoslovenské múzeum pochváliť týmto vzácnym „úlovkom“, akým bez pochyby tento ekvádorský suvenír je.

Nielen Cestovateľské utorky a iné kultúrno-spoločenské podujatia počas výstavy

Garanti výstavy pripravili pre návštevníkov Stredoslovenského múzea aj zaujímavú ponuku sprievodných podujatí. Už 12.júna sa môžu priaznivci M.R. Štefánika a zaujímavých dokumentov z jeho života tešiť na pripravenú besedu s historikom, politikom, cestovateľom, režisérom a scenáristom v jednej osobe – Pavlom Kanisom. Beseda pod názvom Z Poroby do Vlasti bude voľným rozprávaním P.Kanisa o zaujímavostiach z natáčania štvordielneho dokumentárneho filmu mapujúceho život a smrť M.R.Štefánika. Dokument zároveň zachytáva vtedajšiu hospodársko-politickú situáciu a neľahký boj Slovákov za svoju emancipáciu. Vďaka neúnavnému dlhoročnému zberu materiálov sa podarilo Pavlovi Kanisovi pripraviť tento jedinečný dokumentárny film s názvom „Štefánik. Príbeh hrdinu.“, ktorého 1.diel Poroba a posledný diel Vlasť môže verejnosť zhliadnuť v Sakrálnej sieni Thurzovho domu.

Stredoslovenské múzeum pripravilo aj Cestovateľské utorky, ktoré v júli predstavia osobnosti – Vojtecha Rušína – svetovo uznávaného astronóma, s ktorým sa spoločne návštevníci vyberú po stopách M.R.Štefánika za pozorovaním Slnka alebo režiséra Českej televízie a cestovateľa – Jiřího Tesařa, ktorý porozpráva príbeh o „Štefánikovom ostrove“ alebo tzv. „Novom Slovensku“ spojený s premietaním dokumentu s názvom Zo Slovenska na Tupai a Tahiti a prezentáciou fotografií z jeho natáčania.

Organizátori nezabudli ani na najmenších návštevníkov, pre ktorých sú pripravené nedeľné tvorivé dielne, počas ktorých hravým a zábavným spôsobom spoznajú osobnosť M.R.Štefánika a zároveň si odnesú vlastnoručne vyrobenú „spomienku“ na výstavu.

Bližšie informácie o výstave, vstupnom, sprievodných kultúrnych podujatiach a tvorivých dielňach nájdete na stránke Stredoslovenského múzea.

Na stretnutie s vami sa tešíme na výstave Generál a jeho hviezdy, ktorú môžete vidieť až do 28.7.2013 vo výstavných priestoroch Thurzovho domu na Nám. SNP.