Najmladší poslanec banskobystrického mestského zastupiteľstva sa bude vo voľbách do Zastupiteľstva BBSK uchádzať o post v župnom zastupiteľstve. Aktívny poslanec za mestskú časť Rudlová – Sásová Jakub Gajdošík, sa od začiatku svojho pôsobenia venuje najmä oblasti dopravy. Práve v tomto smere vidí potenciál ďalšieho rozvoja agendy samosprávneho kraja.

03122012_123Predseda dopravnej komisie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici  a tiež zástupca samosprávy v štruktúre Dopravného podniku mesta, stál napríklad pri najrozsiahlejšej modernizácii vozového parku v histórii banskobystrickej MHD. Výška investície z eurofondov do tejto oblasti za posledné roky dosiahla výšku až 17,5 milióna eur. Práve vďaka nim jazdí dnes pod Urpínom pätnásť nových krátkych a štrnásť kĺbových autobusov či devätnásť trolejbusov. „Môžeme byť hrdí na Banskú Bystricu, pretože má najmodernejší vozový park. Trápi nás ale pokles cestujúcich, ktorý ovplyvňuje najmä nižší počet študentov UMB. Preto teraz hľadáme ďalšie podporné metódy na využívanie hromadnej dopravy,“  hovorí Gajdošík.

Samosprávy ale musia držať krok aj s rozvojom čoraz rozšírenejšej bezmotorovej dopravy. A to či už priamo v mestách alebo v ich okolí. „Stojíme od začiatku pri projekte cyklobusu. V Banskej Bystrici sa ujal, tento rok sme prepravili takmer tritisíc cestujúcich a napríklad o linku na Donovaly je mimoriadny záujem. Aj preto som už vstúpil do jednania s predsedom predstavenstva SAD Zvolen, aby nám vozík na bicykle, ktorý slúžil vo Zvolene kde sa cyklobus neujal, poskytli do Banskej Bystrice na rozšírenie tejto linky,“  vymenúva Gajdošík jednu zo svojich ďalších aktivít.

Dokumentovanie cyklotrás v rámci projektu cyklobb.skRekreačným cyklistom, medzi ktorých sám patrí, navyše tento rok priniesol jednoduchý internetový nástroj cyklobb.sk, ktorý mapuje cyklotrasy v regióne.

Na zimu navyše pripravuje Jakub Gajdošík podobný projekt pre bežkárov: „Ako poslanec samosprávneho kraja chcem dosiahnuť, aby VÚC zastrešoval značenie cyklotrás a bežeckých trás. Cestovný ruch v našom regióne by sa mal orientovať na prezentáciu regiónu, ako destinácie aktívneho cestovného ruchu.“

Cyklistov, ale aj vodičov trápi stav ciest druhej triedy, o ktoré sa stará práve samosprávny kraj. „Keď presadzujeme niektoré miesta v našom kraji, ako destinácie cestovného ruchu, tak tam turista nemôže prísť rozbitou cestou. Lenže žiadna obec nemôže zostať odrezaná od sveta. Vzhľadom na to, že hospodárenie BBSK sa za posledné roky výrazne zlepšilo si myslím, že ďalšie zastupiteľstvo by dokázalo ešte viac peňazí využiť týmto smerom,“ hovorí.

V prípadnej kombinácii funkcie mestského a krajského poslanca vidí Jakub Gajdošík veľký priestor na efektívnu spoluprácu týchto dvoch samosprávnych orgánov: „Viackrát sa osvedčilo, že pokiaľ má mesto problém, ktorý súvisí s kompetenciami VÚC, je možné to vďaka priamym kontaktom veľmi rýchlo riešiť.“