V čase podávania daňových priznaní je možné časť odvedených daní poukázať občianskym združeniam. Jedno z možností je podporiť aj miestnych nadšencov, ktorí podporujú amatérsky šport, občianske združenie Nové tváre/New faces.

Prostredníctvom New faces sa o podporu uchádzajú aj banskobystrickí futsalisti MIBA Banská Bystrica, ktorí reprezentujú mesto v Open lige. Tam po základnej časti obsadili ako nováčik súťaže výbornú druhú priečku. Finančné príspevky budú použité výhradne na podporu futsalistov MIBA Banská Bystrica.

Futsalisti spolupracujú s občianskym združením Nové tváre/NEW FACES (www.newfaces.sk), kde môžete posielať svoje 2%. Formulár si môžete stiahnuť na: http://newfaces.sk/wp-content/uploads/vyhlasenie_2_percenta.rtf alebo kontaktujte zástupcov MIBA Banská Bystrica Lukáša Bereca na e-mail: berec.lukas@gmail.com resp. Petra Zehnala na e-mail: zehny7@centrum.sk. Vyplnený formulár (originál) pre fyzické osoby je potrebné odovzdať kvôli správnemu zdokladovaniu sumy do rúk zástupcov MIBA BB: Lukáša Bereca alebo Petra Zehnala, ktorí formuláre odovzdajú.

Ak patríte medzi ľudí, ktorým nie je ľahostajný amatérsky šport, charitatívne akcie a obnova ihriska v mestskom parku môžete podporiť aktivity občianskeho združenia Nové Tváre/New Faces 2% zo svojich daní. Váš príspevok umožní pokračovať v napĺňaní misie občianskeho združenia.

Viac o aktivitách OZ sa dočítate na www.newfaces.sk. Formulár si môžete stiahnuť na vyššie spomenutej adrese resp. sa môžete zastaviť po vytlačený formulár v El Fuego boardshop v Europa SC.