Už po šiestykrát žilo bývalé slobodné kráľovské banícke mesto Ľubietová, dnes obec v okrese Banská Bystrica, svojimi tradíciami a slávnou minulosťou.

Slávnu minulosť Ľubietovej dodnes pripomínajú nielen haldy pri bývalých baniach za obcou, ale niekdajšie bohatstvo mestečka stále pripomína aj zaujímavé námestie obce. „Ťažila sa tu najprv meď a potom sa prirodzene prešlo do železa, ktoré tu malo tiež veľkú slávu, lebo tu bola postavená prvá drevo-uhoľná vysoká pec v Uhorsku v roku 1692,“ priblížil súčasný starosta obce Pavel Zajac.

Ľubietovský banícky a hutnícky deň bol aj tentokrát príležitosťou pre stretnutie predstaviteľov baníckych miest a členov baníckych a hutníckych spolkov. Program, ktorý organizátori pripravili, však lákal na zaujímavé podujatia i zážitky. Po slávnostných baníckych službách božích nasledoval historický banícky sprievod obcou, predstavil sa spevokol Haliar zo Starých Hôr či ľubietovskí debnári a tanečná country skupina Arizona. Zaspieval tiež Otto Weiter s Andreou Fischer a zahrala aj country skupina Sedem S.

Na podujatie tento rok lákala aj súťaž v ryžovaní zlata – Ľubietovská zlatinka, ktorá tiež nadväzuje na niekdajšiu tradíciu regiónu. Zlato sa totiž ryžovalo napríklad v neďalekom Hrone. Tradíciu priamo v Ľubietovej pritom majú práve aj súťaže v ryžovaní zlata, ktoré sa tak po rokoch do obce vrátili.

„Imitujeme podmienky, ktoré sú bežné v prírode, čiže sa zlato vymýva z piesku. Súťažiaci majú za úlohu v čo najkratšom čase nájsť čo najviac zlatiniek,“ priblížil spoluorganizátor súťaže Vladimír Salaj. V rámci školy ryžovania zlata si navyše mohol nájdenie svojho pokladu pomocou ryžovacích tanierov vyskúšať každý.

Priučiť sa pritom návštevníci mohli od skutočných odborníkov. Ako prezradil Salaj, sám pozná ryžovanie aj v najvychýrenejších zlatonosných vodách. „Od roku 2012 chodím každoročne na Aljašku na celé leto. Zlato tam ťažíme veľkou ťažkou technikou, takzvanými sacími bagrami,“ povedal.

Ľubietovský banícky a hutnícky deň, ktorý usporiadalo spolu s obcou občianske združenie Libetha – Ľubietovský banícky a hutnícky spolok, dotvoril aj remeselný jarmok, ale tiež ukážky historickej tavby bronzu a zliatiny v tradičnej kopulovej peci či ochutnávka domácich špecialít.