Noc kostolov otvorila aj tento rok slovenské chrámy po zotmení a priniesla návštevníkom možnosti poznania i umeleckých zážitkov. V rámci Slovenska sa otvorili kostoly cirkví, ktoré sú členmi Ekumenickej rady cirkví Slovenska.

Program v Banskej Bystrici bol pripravený v troch chrámoch. V Evanjelickom kostole na Lazovnej ulici pripravili organizátori program začínajúci o 20.00 hod, koncertom kapely evanjelického farára Romana Dovala, ktorý je evanjelickým duchovným v obci Badín.

Program pokračoval večernou návštevou evanjelického cintorína spojeného s výkladom Jany Borguľovej či prednáškou na tému reformácie s historikom Petrom Račkom. Vystúpil tu tiež spevácky zbor Viliama Figuša Bystrého a program uzavrel koncert domácej mládežníckej kapely Crossroads.

Vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie program začal napríklad prednáškou historičky Marty Mácelovej o oltári sv. Barbory od Majstra Pavla z Levoče. Zaznel tu tiež organový koncert študentov konzervatória Jána Levoslava Bellu a program vyvrcholil tradičnou nočnou prehliadkou kostola s Vierou Dubačovou a Pavlom Katreniakom.

V Katedrále sv. Františka Xaverského po slávnostnej svätej omši uviedli napríklad hudobno-slovné pásmo venované tvorbe Mikuláša Schneidera-Trnavského. Návštevníci sa ďalej mohli započúvať do tónov organu s virtuózom Markom Dietrichom, ktorý prezentoval hudbu z obdobia baroka a romantizmu. V katedrále na Námestí SNP večer uzavrel program „Tajomstvo svetla“. Ten aj tento rok sprevádzala stovka horiacich sviec.