Krne, krnohy, krňačky. Sane, ktoré kedysi slúžili na zváženie dreva, sa rýchlo zmenili aj na dobrú zábavu pre ľudí. Predchodca sánok prežil dodnes. Nie už na pôvodný účel, ale na zábavu slúži najmä starším generáciám dodnes.

Krňačkové preteky nie sú v okolí Banskej Bystrice síce ničím výnimočným, no týchto unikátnych podujatí zažívame čoraz menej. Myšlienka pretekov nad Podlavicami, respektíve Skubínom, nie je nová. No v minulých rokoch jej neprialo počasie. Prvýkrát boli preteky zároveň Slovenským pohárom.

„Voľakedy sa nimi zvážalo drevo do domov. Nebolo domu, aby nemali krne. Je to zábava. Vymysleli to v Tureckej. Keď ľudia sťahovali drevo, tak potom išli pretekať. V 54. roku to vzniklo. Vďaka bohu, že sa to koná. Aspoň máme v zime nejaké vyžitie a zabavíme sa. Som bývalý motocyklový pretekár a nedá mi to, aby som sa nešiel na krniach vyšantiť. Jazdím to tridsať rokov,“ hovorí Ján Tomáš, ktorý bol vo veku 85 najstarším účastníkom podujatia v Podlaviciach.

Nad Mlynskou ulicou pripravili organizátori približne 800 metrov dlhú trať, na ktorú sa postavilo celkom 22 dvojčlenných posádok. Vrátane dvoch ženských súťažiacich posádok. Najrýchlejšia bola posádka z Jakuba – Martin Dráb a Stanislav Selecký mladší za jednu minútu, štyri sekundy aj šesťdesiat stotín. Podujatie usporiadala Občianska rada Podlavice a Pajero club Slovakia.