Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásila začiatkom septembra súťaž pre stredné školy s názvom Keby som bol vodohospodár.

Foto_MiG 8Cieľom fotografickej súťaže Keby som bol vodohospodár je zvýšiť záujem študentov stredných škôl o štúdium na technických univerzitách, ktorých študijné programy sú zamerané na oblasť využívania a riadenia vodných zdrojov.

Súťažnou úlohou stredoškolákov a stredoškoláčok je prostredníctvom fotoaparátu alebo mobilu zachytiť vodu a jej podoby v krajine. Sami/y si môžu vybrať svoju „vodnú tému“, či už sú to vodné nádrže, priehrady, rieky, vodopády, plesá, záplavy, dažďové kvapky, jednoducho, témou je VODA.

Do súťaže môžu študenti/študentky (prihlásení za školu) poslať maximálne 3 fotografie alebo 3 selfie. Podmienkou je vyplniť prihlasovací formulár na stránke enviroportal.sk a zaslať ho do piatka 30. septembra (vrátane) na e-mail vodohospodar@sazp.sk. Minimálna, pôvodná veľkosť fotografií musí byť 1 600 x 1 200 pixelov.

Foto_MiG 6Fotografie do súťaže Keby som bol vodohospodár posielajte na adresu: Slovenská agentúra životného prostredia, Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica (obálku označte heslom Vodohospodár). Na víťazov okrem hodnotných cien čaká aj zaujímavé stretnutie s vodou pre celú triedu. Uzávierka súťaže, ktorej partnermi sú Ministerstvo životného prostredia SR, Environmentálny fond, Slovenská technická univerzita Bratislava a Technická univerzita Košice, je piatok 30. septembra 2016.