V sobotu sa na Strednej odbornej škole pod Banošom uskutočnilo regionálne ukončenie poľnohospodárskej sezóny v našom kraji Tradičná chuť jesene – Zatváranie Banoša.

Akciu, na ktorú prišlo niekoľko stoviek ľudí, sprevádzalo príjemné počasie. Bohatý program lákal najmä na farmárske produkty, tradičné remeslá a jedlá, ako sú napríklad jedlá z tekvice, ale aj na ukážky z práce včelárov a výroby ich produktov. Najmenší návštevníci podujatia si mohli vyskúšať detskú školu varenia, starší si mohli prezrieť napríklad ukážky vrúbľovania stromčekov.

Stredná odborná škola Pod Bánošom 80 vznikla v roku 2007 združením súkromnej strednej odbornej školy a Stredného odborného učilišťa, ktoré malo takmer 50-ročnú tradíciu v príprave študentov v poľnohospodárskych a potravinárskych odboroch. Hlavným poslaním Združenej strednej školy je vychovávať kvalitných odborníkov pre rozvoj vidieka a v potravinárskej výrobe. Jej absolventi sú podnikateľmi na vidieku, ktorí vedia spravovať krajinu v rámci agroturistiky a poskytovania služieb pre rozvoj vidieka.