Maj zeleny Sasova 2016 | BBonline.sk, ZVonline.skMáj zelený, takýto názov nieslo podujatie, počas ktorého si  v nedeľu prvého mája aj Sásová pripomenula ľudové tradície stavania májov.

Keďže vianočný strom na tomto mieste, ktorý sa mal ako v minulých rokoch zmeniť na máj bol obeťou vandalov, pre potreby jarnej tradície postavili organizátori máj symbolickejší. V programe, ktorý pripravil známy výrobca ľudových hudobných nástrojov a folklorista Michal Fiľo vystúpili folklórne súbory Priechoďan a Matičiarik a tiež mužská spevácka skupina z Heľpy. Prítomným ale popoludnie spríjemnili svojim programom aj žiaci ZŠ Sitnianska či seniori a seniorky z tanečnej skupiny Arizona. Hovoreným slovom sprevádzal podujatím Ján Jankov Šefránik. O organizáciu sa postarali sásovské občianske iniciatívy a združenia spolu s miestnou občianskou radou.