V stredu popoludní prebehla v Stredoslovenskej galérii vernisáž k aktuálnej výstave diel niekdajšieho slovenského výtvarného expresionizmu s názvom Obrazy roztriešteného sveta.

Bethlenov dom ako súčasť Stredoslovenskej galérie zastrešil ďalšiu výstavu výtvarného umenia. Obrazy roztriešteného sveta – Kapitola z dejín slovenského výtvarného expresionizmu je najnovšia výstava, ktorá bola zahájená stredajšou vernisážou. Ňou prítomných sprevádzal teoretik umenia a kurátor výstavy Miroslav Haľák. Jeho špecifikáciu a popis daného obdobia, spomenutého smeru, autorov a ich diel nájdete na oficiálnej stránke galérie.

Množstvo zaujímavých obrazov je v rámci výstavy sprístupnených v Bethlenovom dome v Banskej Bystrici do 13. novembra 2011.