V priestoroch Europa Shopping Centra bola 24. júna uvedená do života prvá reprezentatívna národopisná monografia o Šalkovej. Pokus priniesť čo najkomplexnejší pohľad a poznanie, dostupné významné a zaujímavé okamihy ako aj skutočnosti a osobnosti Šalkovej bol úspešne ukončený krstom knihy.

P1110455Zachované stopy predkov, informácie o krásnej prírode, o dejinách, o miestnej tradičnej a spolkovej kultúre, o hasičoch, o futbalistoch, o hati, známom aj neznámom letisku, o mlyne a tiež o dejinách školského a náboženského života či hospodárstva. Aj to obsahuje kniha z autorského pera Marcela Pecníka a kolektívu spoluautorov, ktorá je ďalšou zo série monografií, aké už vznikli o Radvani a Rudlovej-Sásovej.

Na krst monografie o Šalkovej, kedysi obce, dnes mestskej časti Banskej Bystrice, sa prišli pozrieť najmä mnohí Šalkovčania. „Keď sa tak okolo seba pozerám, ani sa mi veľmi nezdá, že sme v ESC, ale Šalkovej, lebo je tu toľko Šalkovanov,“ poznamenal Marcel Pecník, zostavovateľ, spoluautor a spoluvydavateľ knihy. Tá je pre autora veľmi symbolickou, nakoľko v Šalkovej má svoje korene. „V Šalkovej sme vlastne všetci ako rodina, nikoho tu nevolám pán a pani, ale ujo a teta. Všetci sme si tu veľmi blízki.“

Na pondelkovom krste nechýbal ani hlavný posudzovateľ a recenzent knihy, podpredseda Matice Slovenskej Igor Kovačovič. Krstným otcom publikácie bol Vladimír Maňka, predseda BBSK a poslanec Európskeho parlamentu. „Keď som listoval v tejto knihe, mal som pocit, že som vo svojej dedinke a že by som tu chcel aj ja žiť,“ povedal vo svojom príhovore Maňka. Pri krste zároveň zaželal, aby mal každý, kto knihu otvorí, podobný pocit.

Monografia o Šalkovej bola do života uvedená vodou z Hrona. Na záver sa Marcel Pecník poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na vzniku publikácie, no špeciálne Stredoslovenskému národopisnému združeniu. Podujatie sprevádzala moderátorka Gabriela Tomajková. Hudobne spestrilo program trio Jozefa Karvaša – BB Band Dixieland & Jazz Band.