Občianske združenie Zadobe v spolupráci s ekonomickou fakultou UMB a vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska v programe Bezpečne v komunite otvorili vo štvrtok 9. marca detské centrum Trpaslík. Ide o prvé takéto centrum svojho druhu na Slovensku.

V rámci projektu „Kam s dieťaťom, keď študujem?“ získalo OZ Zadobe finančnú podporu vo výške 1 500 € na vytvorenie detského kútika v priestoroch Ekonomickej fakulty UMB. Celá myšlienka vznikla už v roku 2015 a reflektovala situácie z chodieb, kde študentky prebaľovali deti či z posluchárni, kde si študentky občas priviedli svoje ratolesti, pre ktoré bolo veľmi náročné obsedieť osemdesiat minút. Pri vianočnom punči Eva Moštenická a Mária Murray Svidroňová prišli s nápadom, že fakulta je dosť veľká počtom študentom aj počtom zamestnancov a niečo ako detský kútik by mohla byť dobrá služba. Spravili si prieskum, v ktorom 43 ľudí prejavilo záujem aspoň raz v týždni využiť detský kútik na pár hodín denne, a tak oslovili vedenie fakulty. Prodekanka Anna Vaňová pomohla presadiť myšlienku a začala sa pomerne dlhá cesta za získaním priestorov a financií.

Po takmer roku sa uvoľnili priestory posilňovne, ktorá nebola využívaná, stroje boli hrdzavé a nefunkčné. Z prostriedkov grantu sa zakúpili farby, tapety, koberec, police. „Bez dobrovoľníkov z radov učiteľov a študentov by sme neboli schopní zaplatiť z tej sumy všetky práce, preto sme veľmi vďační, že rodičov na fakulte nadchla táto myšlienka a priložili ruku k dielu. Takisto ďakujeme darcom, ktorí priniesli ďalší nábytok, hračky a knihy,“ uvádza Mária Murray Svidroňová, výkonná riaditeľka Zadobe, autorka projektu detského centra, ktorá zároveň pôsobí ako učiteľka na EF UMB.

Detské centrum Trpaslík bolo uvedené do prevádzky príhovorom dekana Petra Krištofíka a pokrstené detským šampanským. Na otvorení bolo šesť detí a okolo dvadsať učiteľov, ktorí si najskôr chceli pozrieť priestory a zoznámiť sa s podmienkami fungovania, aby od ďalšieho týždňa mohli prihlasovať svoje deti. Deti sa rýchlo adaptovali v novom prostredí, nerušili ich reportéri a fotografi, myslím, že si to fakt užili. Dvaja drobčekovia nám dokonca plakali, keď ich rodičia brali z centra, tak sa im u nás páčilo“, hovoria Linda a Miška, koordinátorky centra.

V takomto formáte a rozsahu ide o prvé detské centrum na Slovensku, ktoré slúži nielen zamestnancom, ale hlavne rodičom-študentom. Takisto spojenie verejnej vysokej školy a občianskeho združenia, zapojenie dobrovoľníkov z Pedagogickej fakulty UMB, aby študenti získali prax či spôsob financovania sú unikátne. Ekonomická fakulta UMB sa tak stala prvou fakultou na Slovensku, ktorá poskytuje službu detského centra, čím umožní najmä pracujúcim a študujúcim matkám skorší návrat do práce a k štúdiu a prispieva k vyvažovaniu profesného a osobného života.

„Oceňujem aktivity Ekonomickej fakulty našej univerzity poskytnúť jej zamestnancom aj takéto neštandardné služby. Želám detskému kútiku dlhé a úspešné fungovanie a veľa spokojných detských zákazníkov a mamičiek,“ uvádza rektor Vladimír Hiadlovský.

A AKO TO CELÉ BUDE FUNGOVAŤ?

Detské centrum Trpaslík je určené prioritne študentom a pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom Ekonomickej fakulty UMB. V prípade voľnej kapacity môžu služby využiť aj zamestnanci a študenti ostatných fakúlt Univerzity Matej Bela. Je však potrebné sa ideálne týždeň vopred nahlásiť, ktoré dni a časy bude rodič potrebovať dieťa postrážiť v centre. Odkaz pre prihlasovanie ako aj prevádzkový poriadok sú dostupné na stránkach občianskeho združenia Zadobe alebo na stránkach univerzity.

V centre bude vždy prítomná jedna koordinátorka (platený odborný zamestnanec, ktorý garantuje kvalitu služby) a minimálne jeden dobrovoľník – študent z Pedagogickej fakulty, ktorý absolvuje v centre prax. Počet dobrovoľníkov sa bude meniť v závislosti od počtu prihlásených detí, aby bol zabezpečený dostatočný počet opatrovateliek a opatrovateľov, ktorí sa budú deťom intenzívne venovať a vymýšľať pre deti program (tvorivé dielne, zážitkové čítanie, pohybové aktivity, nacvičovanie divadielok a iné).

Cena na hodinu je 2,5 €, ktorá má pokryť plat koordinátora a nákup spotrebného materiálu ako papier, pastelky a pod. Súkromné centrá v Banskej Bystrici pýtajú okolo 6 € na hodinu, naša cena je myslím si veľmi priaznivá a pomáha naplniť účel občianskeho združenia – ako nezisková organizácia sme neboli založení za účelom dosahovať zisk, ale prinášať spoločenský úžitok. Chceme len pokryť náklady, ostatné robíme dobrovoľne, pre prospech komunity na EF UMB. Rodičia pritom platia len za tie dni a hodiny, ktoré dieťa v centre reálne strávi“ dodáva Mária Murray Svidroňová.