Banská Bystrica stále nemá vytvorené miesto pre aktivity skaterov, bikerov, korčuliarov. Mladí ľudia, ktorí sa venujú týmto aktivitám, sú odkázaní na vzdialené mestá, ktoré tieto parky majú vybudované a viacerí odchádzajú cez víkendy jazdiť tam.

fotka jedna skatepark kryty 4
Kryté prekážky boli dosiaľ len snom skaterov v meste.

V minulosti prezentované projekty výstavby nových hál za týmto účelom sa napokon okresali na reálne podmienky a vyzerá to, že krytého skateparku sa mladí Banskobystričania definitívne dočkajú. Bude to ale chvíľu trvať. „Mesto že vraj nemá z čoho prispieť, a tak zháňame na všetko peniaze sami. Pre príklad v Ružomberku stál park 250-tisíc eur,“ vyjadril sa Lukáš Hirič z Občianskeho Združenia Extreme.

Na Uhlisku bol dávnejšie postavený provizórny skatepark, no staré prekážky a nevhodný povrch boli príčinou častých úrazov. Iniciatíva mladých ľudí dotiahla mesto pred niekoľkými rokmi k vybudovaniu parku na sídlisku Sásová. Tento bol vybudovaný na ihrisku medzi panelákmi a zvuková ozvena rušila tunajších obyvateľov. Tieto prekážky boli preto presunuté na krátky čas pred OC Europa. Neskôr do Badína, no dnes už nevyhovujú.

fotka jedna skatepark kryty 3„Nedávno som bol s pánom primátorom a vymysleli sme plán budovania skateparku. Na jar by sme mohli spojiť čo nám zo všetkých prekážok ostalo, teda z Uhliska, Badína a Sásovej a dať niečo dokopy,“ naznačil Hirič vznik projektu SKATE DEPO.

Na projekt žiada OZ Extreme financie z rôznych zdrojov: „Začali sme stavať, no nemáme dosť financií na materiál, takže čakáme na vyjadrenie od nadácie Poštovej Banky. Ako bude SKATE DEPO fungovať ešte ani sami nevieme presne, no budeme sa to snažiť nastaviť tak, aby to vyhovovalo všetkým. Je to priestor prenajatý od ŽSR a prekážky, ktoré tu budú, budú nanovo postavené z dreva, tie staré chceme použiť na vonkajší skate park.“ Projekt SKATE DEPO je projekt prvého krytého skateparku v Banskej Bystrici. Park bude stáť na ulici Kostiviarska cesta pri železnici. Autori projektu veria, že vybudovanie takéhoto skateparku bude mať veľký význam pre deti, mládež a aj veľa starších športovcov, z dôvodu jeho využiteľnosti aj v zime a upršanom počasí.