Aj v ťažkých pandemických časoch si svoje miesto v spoločnosti našlo podujatie určené pre malých aj veľkých. Ulicami Banskej Bystrice sa počas nedele 14. novembra prešli účastníci takzvaného Lampiónového sprievodu. Vďaka objektívu nášho fotografa sa môžete retrospektívne preniesť do ulíc Banskej Bystrice spolu s účastníkmi sprievodu.

Neoficiálna spoločná vychádzka, ako bolo avizované už pred podujatím, mala jasne stanovený program. Prví účastníci sa začali schádzať po sedemnástej hodine v priestoroch parkoviska pri Pamätníku SNP. Tam bolo zároveň možné zaobstarať si lampióny ešte pred samotnou prechádzkou ulicami Banskej Bystrice.

Onedlho na to sa vydal sprievod plánovanou trasou, účasť príjemne prekvapila. Čo však neprekvapilo, bola radosť na tvárach detí, ktorým neprekážala ani chladnejšia teplota podvečerných hodín. Krátka trasa viedla popri expozícii vojenskej techniky Múzea SNP, cez Hornú, Námestie Štefana Moysesa a Lazovnú až na Námestie SNP, kde prechádzka končila spoločnými fotografiami a poďakovaním. Celá myšlienka sprievodu s lampiónmi ťaží z posolstva, podľa ktorého svetlonos zvestuje koniec leta a začiatok vlády zimy.

Lampiónový sprievod nemal byť o témach, ktoré by reflektovali náročné časy a zrejme aj vďaka tomu zaujal desiatky rodín aj s ich ratelosťami. Viac fotografií z vydareného 6. ročníka tejto príjemnej akcie nájdete v našej galérii.