novy stav4V tomto prípade nejde o žiadnu reklamu na osviežovač vzduchu, ale o realitu všedného dňa obyvateľov Zelenej ulice na Fončorde. Tých aj po dokončení rekonštrukcie rozbitej cesty obťažoval smrad z porušenej kanalizácie.

„Hlavne počas leta to tu bolo neznesiteľné. Zápach z nefungujúcej kanalizácie, keď z nej vytekali na trávu, cestu a chodník splašky, nás dlho otravoval, preto sme sa obrátili na našich poslancov o pomoc,“ uviedla pre náš portál jedna z obyvateliek bytovky na Zelenej ulici.

Občania majú šťastie, že vo svojom volebnom obvode majú aktívnych poslancov, ktorí sa snažia postupne vyriešiť všetky ich problémy v rámci možností rozpočtu mesta a financií, ktoré má k dispozícii občianska rada.

z daniel karas„Našou filozofiou na Fončorde nie je plátať diery na miestnych cestách, ktoré sa po každej novej zime opäť obnovia. Pre našich občanov i mesto je omnoho efektívnejšie naraz vymeniť celý poškodený úsek cesty či chodníka za nový asfalt, ktorý potom dlhšie vydrží. Práve to sa nám podarilo na Zelenej a nedávno aj na Tulskej, týmto štýlom chceme pokračovať ďalej,“ hovorí poslanec Daniel Karas, ktorého niektorí spoluobčania žartovne prezývajú „stavbyvedúci“, lebo je takpovediac pri každej rekonštrukcii cesty či chodníka na sídlisku.

Po dokončení rekonštrukcie cesty prišli za svojimi poslancami občania s ďalším problémom, ktorým bola narušená kanalizácia s dlhodobým nepríjemným zápachom z vytekajúcich splaškov. „Opäť sme išli za vecou a podarilo sa nám presvedčiť mestský úrad, že tento stav je neudržateľný a občanom Zelenej ulice s okolím nemôže niekedy až neznesiteľný smrad znepríjemňovať ich každodenný život,“ vysvetľuje poslanec Karas.

z peter hudecJeho kolega poslanec Peter Hudec ho dopĺňa: „Som rád, že sa nám za peniaze ušetrené pri rekonštrukcii cesty, ktorá už nebude potrebovať ďalšie vysprávky, podarilo využiť na opravu poškodenej kanalizácie, ktorá bola v havarijnom stave. Občania si môžu konečne vydýchnuť.“

Ako sme sa mohli presvedčiť na mieste činu, obyvatelia Zelenej ulice sú naozaj spokojní s tým, že ich dlhoročné problémy s cestou a kanalizáciou sú vďaka spolupráci s aktívnymi poslancami dnes minulosťou. To funguj vtedy, keď volení zástupcovia občanov nekomunikujú s voličmi iba tesne pred voľbami, ale celé štyri roky v dobrom i zlom.