Na Tatranskej sa prejavili umelci z ulice. Kovové smetné koše zdobia tváre bezdomovcov.

streetart Sásová_04Kontroverzné umenie ulice, Street Art, sa v poslednej dobe stáva obľúbeným fenoménom a to aj napriek tomu, že tento pojem sa v slovnej zásobe bežného Slováka zatiaľ udomácňuje pomaly. Pre mladých ľudí je to vyjadrovací prostriedok, ktorým poukazujú  na rôzne problémy spoločnosti, čo sa odzrkadlilo aj v tomto prípade. Dva kovové smetné koše na Tatranskej ulici neznámy tvorca označkoval čierno-bielymi tvárami bezdomovcov. Mesto Banská Bystrica sa po Ficovom ošiali a nepochopenom ružovo-srdiečkovom fantómovi znovu umelecky rozvíja.

Tento krát sa ale anonymný tvorca zrejme zahryzol do témy, ktorá nemá jasné riešenie. Dotkol sa miesta, ktoré nie je veľmi citlivé. Obyčajný kontajner tak ale razom nadobudol estetický až umelecký význam, na ktorý ho týmto činom anonymný autor povýšil.

Dnes je Street Art súčasťou neodmysliteľne patriacou k charakteru svetových veľkomiest, ktorý balansuje na tenkej hrane medzi vandalizmom a spomínaným umením. Pre umiestnenie svojich diel do ulíc samotní tvorcovia využívajú rôzne témy. Inšpiráciou môže byť aj určitý postoj autora motivovaný okolnosťami. Obľúbeným námetom je politický odpor,  sebarealizácia či umelecký prevrat. A prečo práve priestor na uliciach? Pretože je zaujímavým východiskom pre oslovenie širokej verejnosti.