Investor čaká na stavebné povolenie, optimistické odhady počítajú už s januárom. Prvá etapa by mala byť ukončená v apríli 2012.

Karol Konárik starší a mladší

Na dnes 23. novembra 2010 pozvali predstavitelia projektu Slovenka Resort prezident spoločnosti Karol Konárik st., jej riaditeľ Stanislav Líška a Karol Konárik ml., ktorý má na starosti predaj a marketing, novinárov na tlačovú konferenciu a na prehliadku priestorov, ktoré majú byť predmetom vzniku rezidenčno-obchodno-hotelového centra. Autorom projektu, ktorý zahŕňa prestavbu existujúcich objektov bývalej textilnej fabriky Slovenka a výstavbu nových objektov, je košický ateliér A4 architekti s.r.o.

Ako sme vás informovali už v októbri, komplex bude pozostávať zo štyroch častí. V dvojpodlažnom nákupnom centre s rozlohou 11.000 m2 sa bude nachádzať 59 obchodov. V súčasnosti je už jasná ich kategorizácia, ktorá zohľadňuje prieskum potrieb, ako aj štruktúru obchodných centier v iných mestách. Priamo nad nimi bude vystavaných 85 1-5 izbových bytov s rozlohou 31 až 170 m2.. Investor by tak chcel nadviazať na tradíciu loftov – nadštandardných foriem bývania, ktoré začali vznikať koncom 60. rokov minulého storočia v New Yorku, či v Londýne v opustených priemyselných objektoch. V súčasnosti je predrezervovaných 26 % bytov.

Štvorhviezdičkový hotel so 116 hotelovými izbami by mal mestu priniesť aj moderné kongresové centrum s kapacitou 300 miest, s tlmočníckymi kabínami apod.. K dispozícii by mali byť aj dve menšie konferenčné miestnosti. V prevádzke wellness a fitnes centra chce investor KK company nadviazať na skúsenosti z hotela Kaskády. Obe centrá by mali byť prístupné nielen návštevníkom hotela, ale aj banskobystrickej verejnosti.

Súčasťou komplexu bude aj parkovací dom a podzemné parkovisko. Spolu by malo vzniknúť asi 300 nových parkovacích miest.

Projekt sa začal pripravovať v roku 2008, prestavba starej textilnej fabriky Slovenka na Slovenka Resort sa začala v máji 2009. Investor momentálne čaká na stavebné povolenie, začiatok stavby je plánovaný na 1. štvrťrok 2011, optimistické odhady počítajú už s januárom. 1. etapa by mala byť ukončená v apríli 2012. Druhá etapa projektu je zameraná na vybudovanie hotela. Investor sľubuje vytvorenie približne 400 nových pracovných miest v obchodnom centre, hotelovej časti a správe spoločnosti.

Predpokladané náklady na realizáciu projektu sú približne 30 miliónov eur, projekt je sčasti financovaný prostredníctvom bankového úveru.

Prebudováva sa len predná časť textilnej fabriky, podľa informácii Stanislava Líšku textilná výroba i naďalej prebieha v zadnej časti objektu, kde v novej firme Slovenka Silver pracuje asi 140 zamestnancov.

Naďalej aktuálnou zostáva informácia, že prestavbou by mali prejsť nielen objekty bývalej Slovenky, ale aj celé Strieborné námestie, riešiť by sa mala nielen statická doprava v tejto zóne mesta, ale doprava ako celok.