Od druhej polovice marca sa výrazne zlepšili podmienky pre výstavbu rýchlostnej cesty R1. Vďaka otepleniu rozbehla Granvia Construction, hlavný zhotoviteľ rýchlostnej cesty R1, na plné obrátky zemné práce vrátane rozsiahleho pokladania jednotlivých vrstiev asfaltu na všetkých úsekoch v okolí Nitry. Intenzívne pokračovala aj výstavba mostov. Počas marca pracovalo na stavbe medzi Nitrou a Banskou Bystricou takmer 1300 pracovníkov, viac ako 320 dopravných prostriedkov a 230 strojov. Ku koncu marca 2011 bolo na úseku Banská Bystrica – severný obchvat stavebne dokončených 149 a rozpracovaných ďalších 126 objektov. Všetky úseky rýchlostnej komunikácie R1 by mali byť odovzdané do predčasného užívania do konca septembra tohto roku, severný obchvat Banskej Bystrice do konca júla roku 2012.

Na prvých troch fotografiách vybrané úseky výstavby R1, na ďalších severný obchvat Banskej Bystrice.