Výstavbu rýchlostnej cesty R1 v prvom mesiaci roku 2011 stále výrazne ovplyvňovalo počasie. Snehové zrážky a časté výkyvy teplôt pod a nad bod mrazu spôsobovali striedavé zamrznutie a odmrznutie pôdy. Napriek tomu bol dodržovaný schválený plán zimných opatrení, aj keď zemné práce a práce na podkladových vrstvách prebiehali len vo veľmi obmedzenom rozsahu. Naopak, na mostných objektoch sa v nezmenenom tempe realizovali spodné stavby aj nosné konštrukcie a budovali sa aj oporné múry. V januári pracovalo na stavbe medzi Nitrou a Banskou Bystricou, vrátane nášho severného obchvatu, takmer 1000 pracovníkov, 200 dopravných prostriedkov a viac ako 130 strojov. Ku koncu januára 2011 bolo na úseku Banská Bystrica – severný obchvat stavebne dokončených 149 a rozpracovaných ďalších 124 objektov.

V našej fotogalérii si môžete pozrieť vývoj stavby banskobystrického severného obchvatu.