Primátor Ján Nosko a kompletných 31 poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici začali nové funkčné obdobie. Na ustanovujúcom zasadnutí však nečakane nedošlo len na sľuby, ale rovno i na rozdeľovanie ďalších funkcií.

Dvadsaťštyri zvolených mužov a sedem žien bude v ďalších štyroch rokoch rozhodovať o meste Banská Bystrica spolu s primátorom Jánom Noskom. Ten ako prvý primátor v novodobej histórii mesta vstúpil do tretieho volebného obdobia.

Znovu zvolený primátor a mestskí poslanci zložili svoje sľuby v utorok podvečer v priestoroch Cikkerovej siene historickej radnice na Námestí SNP. Prítomných hostí však čakal netradične dlhý program ustanovujúceho zasadnutia.

Viceprimátormi Gajdošík a Majling

Mimo pôvodný program sa na návrh primátora Jána Noska v rámci ustanovujúceho zasadnutia rozhodovalo už aj o ďalších orgánoch a funkciách.

Mestská rada bude desaťčlenná. Sedieť v nej budú Diana Javorčíková, Pavol Katreniak, Marek Modranský, Matúš Molitoris, Radovan Ocharovich, Marcel Pecník, Milan Smädo, Tomáš Sobota. A tiež dvaja viceprimátori.

Ako primátor informoval, prvým viceprimátorom zostáva Jakub Gajdošík (HLAS-SD, SME RODINA) a funkciu druhého zástupcu primátora bude od prvého januára zastávať Martin Majling (Klub nezávislých poslancov).

Vo funkcii tak už nebude pokračovať Milan Lichý (BBA), ale aj funkciu druhého viceprimátora bude zastávať jeden z podporovateľov Jána Noska. Majling, ktorý bol opätovne zvolený za poslanca v obvode Sásová, pôsobil dosiaľ aj ako ekonóm mestskej organizácie ZAaRES a známy je tiež ako tréner extraligových futsalistov MIBA Banská Bystrica.

V samotnom zastupiteľstve poslanci vytvorili päť poslaneckých klubov a traja poslanci zostávajú nezaradení.

Klub Banskobystrická alternatíva

Pavol Katreniak – predseda, Hana Kasová – podpredsedníčka, David Kapusta, Milan Lichý

Klub Bystrica má na viac

Diana Javorčíková – predsedníčka, Ivana Figuli – podpredsedníčka, Ľuboš Vrbický

Klub Bystričania

Martin Turčan – predseda, Marcel Pecník – podpredseda, Erika Karová.

Klub HLAS-SD, SME RODINA

Jakub Gajdošík – predseda, Igor Kašper – podpredseda, Michal Škantár.

Klub nezávislých poslancov

Milan Smädo – predseda, Marek Modranský – podpredseda, Radovan Ocharovich – podpredseda, Lukáš Berec, Vladimír Ivan, Pavel Fiľo, Branislav Kováčik, Miriam Lapuníková, Martin Majling, Ružena Maťašeje, Roman Miškár, Matúš Molitoris, Marián Lunter, Zuzana Podmanická, Patrik Trnka.

Nezaradení poslanci

Jozef Baláž, Vladimír Sklenka, Tomáš Sobota.

Dvanásť hlavných komisií zastupiteľstva

Primátor zároveň informoval o vytvorení komisie pre pamätihodnosti mesta, ktorá spadá do jeho gescie a tvoriť ju za poslancov budú zastupitelia Hana Kasová a Marcel Pecník. Poslanci následne zvolili zloženie jednotlivých komisií MsZ.

1. Komisia MsZ pre ekonomický rozvoj

1. Miriam Lapuníková – predsedníčka
2. Roman Miškár
3. Martin Majling
4. Marek Modranský
5. Radovan Ocharovich
6. Igor Kašper
7. Jakub Gajdošík
8. Martin Turčan
9. David Kapusta
10. Pavol Katreniak

2. Komisia MsZ pre dopravu, verejný poriadok a bezpečnosť

1. Marek Modranský – predseda
2. Milan Smädo
3. Patrik Trnka
4. Branislav Kováčik
5. Jakub Gajdošík
6. Jozef Baláž
7. Ivana Figuli

3. Komisia MsZ pre výstavbu a technickú infraštruktúru

1. Hana Kasová – predsedníčka
2. Roman Miškár
3. Matúš Molitoris
4. Radovan Ocharovich
5. Vladimír Ivan
6. Jakub Gajdošík
7. Tomáš Sobota
8. Martin Turčan

4. Komisia MsZ pre životné prostredie

1. Matúš Molitoris – predseda
2. Vladimír Ivan
3. Martin Majling
4. Lukáš Berec
5. Michal Škantár
6. Ľuboš Vrbický
7. Ivana Figuli

5. Komisia MsZ pre vzdelávanie

1. Marcel Pecník – predseda
2. Pavel Fiľo
3. Branislav Kováčik
4. Ružena Maťašeje
5. Roman Miškár
6. Ľuboš Vrbický
7. Milan Lichý

6. Komisia MsZ pre sociálny rozvoj, bývanie a zdravie

1. Diana Javorčíková – predsedníčka
2. Miriam Lapuníková
3. Radovan Ocharovich
4. Patrik Trnka
5. Pavol Katreniak

7. Komisia MsZ pre cestovný ruch a medzinárodné vzťahy

1. Branislav Kováčik – predseda
2. Pavel Fiľo
3. Matúš Molitoris
4. Tomáš Sobota
5. Erika Karová
6. Ľuboš Vrbický

8. Komisia MsZ pre šport, voľný čas a mládež

1. Vladimír Ivan – predseda
2. Marián Lunter
3. Ružena Maťašeje
4. Martin Majling
5. Lukáš Berec
6. Jozef Baláž
7. Erika Karová
8. Pavol Katreniak

9. Komisia MsZ pre mestské časti

1. Milan Smädo – predseda
2. Marcel Pecník
3. Milan Lichý
4. Hana Kasová

10. Komisia MsZ pre modernú samosprávu

1. Milan Smädo
2. Milan Lichý
3. David Kapusta – predseda

11. Komisia MsZ pre kultúru

1. Vladimír Sklenka – predseda
2. Zuzana Podmanická
3. Patrik Trnka
4. Marián Lunter
5. Diana Javorčíková
6. Hana Kasová

12. Komisia MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie a prešetrovanie sťažností

1. Michal Škantár
2. Igor Kašper – predseda
3. Jozef Baláž
4. Marcel Pecník
5. Branislav Kováčik

Okrem toho poslanci schválili aj menoslov poslancov, ktorí budú poverení vykonávaním občianskych obradov. Okrem primátora budú mať túto právomoc Diana Javorčíková, Hana Kasová, Igor Kašper, Branislav Kováčik, Milan Lichý, Ružena Maťašeje, Matúš Molitoris a Vladimír Sklenka.