Dobrovoľnícke brigády v mestskom parku trvajú už od konca augusta. Lavičky, ale aj odpadkové koše, lampy verejného osvetlenia, mobiliár detského ihriska či altánok uprostred parku dostávajú postupne nový život.

Natri si svoju lavicku, Mestsky park, Banska Bystrica | REGIONAL MEDIA, s.r.o.Aj v uplynulú sobotu sa v parku stretlo množstvo dobrovoľníkov, ktorí už dokončili úpravu takmer celého mobiliáru parku. Na jednej z pätíc lámp začal napríklad vznikať aj výjav z diela Dominika Skuteckého „Dievčatko s rybkou“. Ako sa pod ich rukami park mení, si už môžete pozrieť v našej fotogalérii. Celý projekt vyvrcholí už v sobotu 4. októbra podujatím Babie leto v parku. Pôjde o slávnostné otvorenie vynoveného parku, a aj tu ešte budú street art umelci dotvárať petice verejného osvetlenia, slávnostne tiež uvedú „dobrovoľnícku päticu“, kde budú uvedení všetci dobrovoľníci.

Dlhodobý projekt, nápad Jany Mojšovej, ktorý spoluorganizuje Banskobystrický okrášľovací spolok, Komunita BB a Zelená hliadka BB, získal vďaka hlasovaniu verejnosti podporu od Nadácie Orange.