V piatok 7. októbra na Spojenej škole v Kremničke slávnostne otvorili novú špecializovanú učebňu pre mladých technikov. Za účasti podpredsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ladislava Topoľského, podpredsedu predstavenstva SPP Jean-Jacquesa Ciazynskeho a iných významných osobností tak pokrstili aj nedávno otvorený študijný odbor – Technik energetických zariadení budov.

Projekt bol organizovaný najmä pre nedostatok odborníkov v oblasti energetiky a pre núdzu o odborné vzdelávanie v tomto odbore. Z veľkej časti sa na ňom podieľal EkoFond, n.f. (EkoFond), ktorého zriaďovateľom je SPP. Ako uviedol Jean-Jacques Ciazynski, SPP realizuje mnoho projektov na podporu vzdelávania, športu a ľudí, ktorí sú hendikepovaní.

Okrem Banskej Bystrice sa podobné projekty realizujú aj v Trnave a Prešove. Doposiaľ bolo do nich investovaných viac ako 780 000 eur. Na Spojenú školu v Kremničke sa dostalo takmer 260 000 eur. Ide o kondenzačné plynové kotly, plynové tepelné čerpadlo, mikrogeneračnú jednotku na zemný plyn, fotovoltické články, solárny konektor a pod. Spolu s EkoFondom sa na modernizácii učebne podieľali a finančné prostriedky poskytli aj Alianční partneri SPP, Rozvojový program OSN, Banskobystrický samosprávny kraj či samotná škola.

Najmodernejšie technológie na SŠ Kremnička 10 budú osožné ako pre študentov, tak aj pre celú školu. Inštalované prostriedky sa totiž môžu využiť na zníženie nákladov na prevádzku budovy. „Mám na mysli plynové tepelné čerpadlo s vybudovaným klimatizačným zariadením v južne orientovaných triedach a mikrogeneračnú jednotku inštalovanú v plynovej kotolni,“ ozrejmil Milan Ponický, riaditeľ školy.

„Mnohí odborníci, ktorí pôsobia v tejto oblasti teraz, sú vo veku 50 až 60 rokov. Avizovali nám, že nemajú komu odovzdať remeslo, chýbajú im nasledovníci, a tak musia firmu zatvoriť. Ja dúfam, že v spolupráci so všetkými zúčastnenými my tých nasledovníkov budeme tvoriť,“ vyjadrila vieru Eva Guliková, správkyňa EkoFondu. Ešte presvedčivejšie to povedal podpredseda BBSK Ladislav Topoľský: „Ideme vychovať novú generáciu odborníkov.“